Potražnja 18388934 27 Sep 2022 11:09

Briketi | Drveni briketi | Nestro sa i bez otvora za izvlačenje | RUF briketi | Nielsen briketi | a stalno se traže svi ostali oblici

Tip: Drveni briketi, Količina: 500 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva, Breza, Hrast
Potražnja 18384245 15 Sep 2022 10:08

Traže se izvođači, šumarske tvrtke za rad u Slavoniji/Hrvatskoj

Tip: Mehanizovano Obaranje Drveća, Zemlja: Hrvatska, Region: Slawonien, Šumsko područje: 83 ha, Količina: 22000 m3 Spot - 1 put
Potražnja 18306797 13 Sep 2022 10:30

Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo Drveni Briketi Njemačka

Tip: Drveni briketi, Količina: 50 tona mesečno, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Potražnja 18383369 07 Sep 2022 10:07

Bijeli Jasen, Bukva, Turski Hrast Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Njemačka

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: 500 m3 mesečno, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Bukva, Turski hrast (hrast cer)
Potražnja 18389613 03 Sep 2022 09:18

Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo Drveni Peleti Njemačka

Tip: Drveni peleti, Količina: 500 tona mesečno, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Potražnja 18359240 14 Aug 2022 10:06

Bor - Crveno Drvo, Sibirski Bor, Jela -Bjelo Drvo Drveni Briketi Njemačka

Tip: Drveni briketi, Količina: 50-100 tona mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sibirski bor, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Potražnja 18359310 14 Aug 2022 10:06

Bukva, Breza, Turski Hrast Drveni Briketi Njemačka

Tip: Drveni briketi, Količina: 500 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva, Breza, Turski hrast (hrast cer)
Potražnja 18370177 14 Apr 2022 15:15

Alder | hrast | Breza | bukva | Obični bor | jela | Smreka u drvenim kutijama 1RM stalno tražena

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 500 m3 mesečno, Vrsta drveta: Bukva, Breza, Hrast
Potražnja 18370162 14 Apr 2022 15:15

RUF briketi | Nestro briketi | Nielsen Briketi Drveni briketi svih vrsta traženi tokom cijele godine

Tip: Drveni briketi, Količina: 500 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva, Breza, Hrast