Kategorija proizvoda: Šperploča Očistiti sve
Ponuda 18340153 15 Jul 2021 13:26

Komercijalni Šperploča

Tip šperploče: Komercijalni Šperploča, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Primorski Bor (Pinus pinaster), Količina: 30 - 120 m3 mesečno, Debljina: 12 mm, Širina: 1250 mm, Dužina: 2500 mm, Klasa: II/III B/C or III+/III C+/C, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: E1 E0.5