Ponuda 18289378 20 Sep 2021 10:20

Friza, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
38 mm 50; 60 mm F 1
Tip: Friza, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 10 - 25 m3 Spot - 1 put , Dužina: 450; 460; 510; 820 mm
Ponuda 18289377 20 Sep 2021 10:20

Četvrtače, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 50 mm F 1a
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 18 - 25 m3 Spot - 1 put , Dužina: 250-500 mm
Ponuda 18289376 20 Sep 2021 10:19

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 60-140 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 18 - 25 m3 Spot - 1 put , Dužina: 900-3000 mm
Ponuda 18289375 20 Sep 2021 10:19

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
38 mm 80-140 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 30 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2000-3000 mm
Ponuda 18289374 20 Sep 2021 10:19

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 80-140 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 30 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2000-3000 mm
Ponuda 18289373 20 Sep 2021 10:19

Friza, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
26 mm 50 mm F 1a
Tip: Friza, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 20 - 40 m3 Spot - 1 put , Dužina: 250-400 mm
Ponuda 18289370 20 Sep 2021 10:18

Friza, Hrast, FSC

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 50; 60; 70; 80 mm F 1
Tip: Friza, Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 20 - 50 m3 godišnje, Dužina: 450; 460; 500 mm
Ponuda 18302122 20 Sep 2021 10:18

Friza, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 100; 130 mm F 1
Tip: Friza, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 30 - 50 m3 mesečno, Dužina: 900-3000 mm
Ponuda 18271781 20 Sep 2021 10:18

Evropski Lišćari, Puno Drvo, Bukva

Vrsta drveta: Bukva, Tip: Dijelovi Stolica, Sjedala, Finalna upotreba: Chair/Table, Količina: 50 - 100 m3 mesečno, Dimenzije: 50 x 50 x 500-1400 mm
Ponuda 18282916 20 Sep 2021 10:18

Friza, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 50 mm F 1
Tip: Friza, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 70 - 90 m3 Spot - 1 put , Dužina: 250-400 mm
Ponuda 18282917 20 Sep 2021 10:17

Friza, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 50; 60 mm SAPWOOD ALLOWED
Tip: Friza, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 20 - 40 m3 Spot - 1 put , Dužina: 250-400 mm
Ponuda 18244944 04 Sep 2021 04:00

Polusamica, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
26 mm 2100< mm A; B; C
Tip: Polusamica, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Srbija , Količina: 20 - 30 m3 mesečno
Ponuda 18330118 20 Jul 2021 14:55

Četvrtače, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 50 mm F 1
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 20 - 40 m3 mesečno, Dužina: 550; 600; 650; 700 mm
Ponuda 18273536 03 Jul 2021 04:00

Četvrtače, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 50 mm F 1
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 50 - 80 m3 mesečno, Dužina: 250-450 mm
Ponuda 18209692 03 Jul 2021 04:00

Četvrtače, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 50 mm F 1
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 50 - 100 m3 mesečno, Dužina: 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 700; 750; 800; 900; 1000 mm
Ponuda 18317299 21 May 2021 10:56

Četvrtače, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 50 mm F 1
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 25 m3 mesečno, Dužina: 480 mm
Ponuda 17942419 20 Apr 2017 04:03

bukva

Debljina Širina Kvalitet
25; 32; 38; 45; 50 mm 25-200 mm F A
Tip: Friza, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 300.0 - 400.0 m3 mesečno, Dužina: 300-2500 mm
Ponuda 18058658 26 Oct 2016 04:01

Friza, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 38 mm F 1
Tip: Friza, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 50.0 - 200.0 m3 mesečno, Dužina: 350-400-450-600-880-1180-1260-1300 mm
Ponuda 17962367 07 Oct 2016 04:00

Bukva Drveni Briketi Slovenija

Tip: Drveni briketi, Porijeklo: Slovenija, Količina: 100.0 - 200.0 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Ponuda 552349 14 Feb 2008 15:50

Četvrtače, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
60; 70; 80 mm 60; 70; 80 mm AND HEARTED
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 50.0 - 70.0 m3, Dužina: 160; 200; 220; 250 mm
Ponuda 552334 14 Feb 2008 15:34

Četvrtače, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 50 mm F A
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 50.0 - 60.0 m3, Dužina: 250-400 mm