Ponuda 18291737 15 Sep 2021 10:06

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Unutrašnje Oplate

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Unutrašnje Oplate, Količina: 10 - 100 m3 Spot - 1 put , Debljina: 20 mm, Širina: 8-25 mm, Dužina: 1-4 m, Kvalitet: 1
Ponuda 18354760 15 Sep 2021 13:49

Samica,, Bor - Crveno Drvo

Debljina Dužina Kvalitet
2 mm 50-190 mm A
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 1000 - 3000 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18272899 15 Sep 2021 10:08

Rekonstituisani Bulovi, Bor - Crveno Drvo

Debljina Dužina Kvalitet
8-15 mm 1200 mm Polska
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Poljska, Količina: 10 - 100 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18347428 15 Sep 2021 10:08

Rekonstituisani Bulovi, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Dužina Kvalitet
2 mm 50-190 mm A
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1000 - 3000 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18320556 15 Sep 2021 10:07

Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
15 mm 8 cm High quality
Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 10 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 1 m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18291739 15 Sep 2021 10:07

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Vanjski Prijenos

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Vanjski Prijenos, Količina: 10 - 100 m3 Spot - 1 put , Debljina: 15+ mm, Širina: 8-25 mm, Dužina: 1-4 m, Kvalitet: 1
Ponuda 18291741 15 Sep 2021 10:07

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Vanjski Prijenos

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Vanjski Prijenos, Količina: 10 - 100 m3 Spot - 1 put , Debljina: 15+ mm, Širina: 8+ cm, Dužina: 0.5-4 m, Kvalitet: 1
Ponuda 18213078 15 Sep 2021 10:06

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Iskrčeno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
15+ mm 80+ mm Beste Qualität
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Glavna karakteristika: Iskrčeno drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 100 - 40000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 1000+ mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18291732 15 Sep 2021 10:06

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Iskrčeno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
15+ mm 8+ mm A
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Glavna karakteristika: Iskrčeno drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 10 - 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 0.5-4 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18280940 15 Sep 2021 10:06

Ljepljene Ploče, Blok Ploče

Tip šperploče: Ljepljene Ploče, Blok Ploče, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 10 - 300 m3 Spot - 1 put , Debljina: 21 mm, Širina: 122 cm, Dužina: 1.2-4 m, Klasa: 1
Ponuda 18291740 15 Sep 2021 10:06

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Frontalni Namještaj

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Frontalni namještaj , Količina: 10 - 100 m3 Spot - 1 put , Debljina: 21 mm, Širina: 122 cm, Dužina: 1-4 m, Kvalitet: 1
Ponuda 18336042 09 Sep 2021 10:10

Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
2 mm - B1
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 1000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 50-190 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18348928 08 Sep 2021 11:59

Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
2 mm 8-25 mm Izvozni kvalitet (ambalaža i palete)
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 1000 - 3000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 50-190 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349266 08 Sep 2021 11:59

Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
2 mm 8-25 mm Izvozni kvalitet (ambalaža i palete)
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 1000 - 3000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 50-190 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18319574 08 Sep 2021 11:59

Puno Drvo, Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Unutrašnje Oplate

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Unutrašnje Oplate, Količina: 100 - 1500 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 8-15 mm, Širina: 6-16 cm, Dužina: 120 cm, Kvalitet: 1
Ponuda 18353989 08 Sep 2021 08:09

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
2 mm 8-25 mm A
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 1000 - 3000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 50-190 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18335059 01 Sep 2021 10:15

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Unutrašnje Oplate

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Tip: Unutrašnje Oplate, Količina: 1000 - 3000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 20 mm, Širina: 70 mm, Dužina: 50-190 cm, Kvalitet: l
Ponuda 18352741 25 Aug 2021 14:19

Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 7+ cm I
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 1000 - 3000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 50-190 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18308038 23 Aug 2021 07:12

Samica,, Bor - Crveno Drvo

Debljina Dužina Kvalitet
15-35 mm 100-500 cm i
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 10 - 100 m3 mesečno
Ponuda 18352250 20 Aug 2021 07:45

Samica,, Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Dužina Kvalitet
20+ mm 50-190 cm 1
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Količina: 1000 m3 mesečno, Širina: 8-25 cm
Ponuda 18352170 19 Aug 2021 11:39

Samica,, Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, FSC

Debljina Dužina Kvalitet
20 mm 50-100 cm 1
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Količina: 1000 m3 mesečno, Širina: 8-22 cm
Ponuda 18352167 19 Aug 2021 11:24

Polusamica, Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, FSC

Debljina Dužina Kvalitet
20 mm 120-150 cm 1
Tip: Polusamica, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Količina: 1000 m3 mesečno, Širina: 8-22 cm
Ponuda 18333682 19 Aug 2021 10:50

Polusamica, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Dužina Kvalitet
20 mm 0.5-1.90 m Polska
Tip: Polusamica, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 10 - 100 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18346120 16 Aug 2021 10:16

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Iskrčeno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
15+ mm 8+ cm Beste Qualität
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Glavna karakteristika: Iskrčeno drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 100 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 1-4 m, Sušenje: Luft- oder Kammergetrocknet
Ponuda 18322281 16 Aug 2021 10:15

3-slojni Panel Od Punog Drveta, Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Paneli od punog drveta: 3-slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Dužina: 1-4 m