Ponuda 18321749 26 Oct 2020 13:48

Evropski Lišćari, Puno Drvo, Hrast

Vrsta drveta: Hrast, Tip: Radne Ploče - Ploče Za Stolove, Finalna upotreba: wooden conglomerate covered in stain and scratch resistant melamine, Količina: 1 - 39 komada Spot - 1 put , Dimenzije: 120; 150; 180x80x2.8 cm
Ponuda 18321744 26 Oct 2020 13:09

Tradicionalni, 1 - 39 komada Spot - 1 put

Tip: table, Ime proizvoda: Oak tabletop, Stil: Tradicionalni, Glavni materijali: Hrast, Količina: 1 - 39 komada Spot - 1 put
Ponuda 18321154 20 Oct 2020 09:47

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
15+ mm 80-250 mm High quality
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Količina: 10 - 100 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 1000-4000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18213077 16 Oct 2020 10:05

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Iskrčeno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
15+ mm 8+ cm Beste Qualität
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Glavna karakteristika: Iskrčeno drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 100 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 1-4 m, Sušenje: Luft- oder Kammergetrocknet
Ponuda 18273713 15 Oct 2020 10:06

Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, 100 - 15000 m2 (sqm) Spot - 1 put

Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Količina: 100 - 15000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 6-18 mm, Širina: 60/80/100/120/140/160 mm, Dužina: 1200 mm, Kvalitet: 1
Ponuda 18291730 15 Oct 2020 10:06

Okrajčena Daska, Douglas , Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
15+ mm 8+ cm A
Vrsta drveta: Douglas (Pseudotsuga), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 10 - 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 0.5-4 m, Sušenje: Prirodno sušenje (AD)
Ponuda 18320556 13 Oct 2020 14:42

Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
15 mm 8 cm High quality
Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 10 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 1 m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18213080 13 Oct 2020 12:16

Jela -Bjelo Drvo, Bor - Crveno Drvo, Iskrčeno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
15+ mm 8+ cm Beste Qualität
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Glavna karakteristika: Iskrčeno drvo, Količina: 100 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 1+ m, Sušenje: Luft- oder kammergetrocknet
Ponuda 18280940 12 Oct 2020 10:10

Ljepljene Ploče, Blok Ploče

Tip šperploče: Ljepljene Ploče, Blok Ploče, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 10 - 300 m3 Spot - 1 put , Debljina: 21 mm, Širina: 122 cm, Dužina: 1.2-4 m, Klasa: 1
Ponuda 17932804 12 Oct 2020 10:10

3-slojni Panel Od Punog Drveta, Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Paneli od punog drveta: 3-slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Dužina: 1-4 m
Ponuda 18291741 12 Oct 2020 10:10

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Vanjski Prijenos

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Vanjski Prijenos, Količina: 10 - 100 m3 Spot - 1 put , Debljina: 15+ mm, Širina: 8+ cm, Dužina: 0.5-4 m, Kvalitet: 1
Ponuda 18319574 02 Oct 2020 10:04

Puno Drvo, Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Unutrašnje Oplate

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Unutrašnje Oplate, Količina: 100 - 1500 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 8-15 mm, Širina: 6-16 cm, Dužina: 120 cm, Kvalitet: 1
Ponuda 18213078 02 Oct 2020 08:59

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Iskrčeno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
15+ mm 80+ mm Beste Qualität
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Glavna karakteristika: Iskrčeno drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 100 - 40000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 1000+ mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18291728 02 Oct 2020 08:58

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Iskrčeno Drvo, Brodski Pod (E2E)

Vrsta/materijal : Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Glavna karakteristika: Iskrčeno drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Brodski Pod (E2E), Količina: 10 - 50000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Širina: 8+ cm, Dužina: 1-4 m, Debljina: 15+ mm
Ponuda 18291735 02 Oct 2020 08:57

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Iskrčeno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
15+ mm 8-25 mm BC
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Glavna karakteristika: Iskrčeno drvo, Porijeklo: Poljska, Količina: 10 - 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 0.5-4 m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18291740 02 Oct 2020 08:57

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Frontalni Namještaj

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Frontalni namještaj , Količina: 10 - 100 m3 Spot - 1 put , Debljina: 21 mm, Širina: 122 cm, Dužina: 1-4 m, Kvalitet: 1
Ponuda 18291732 02 Oct 2020 08:57

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Iskrčeno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
15+ mm 8+ mm A
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Glavna karakteristika: Iskrčeno drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 10 - 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 0.5-4 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18272899 02 Oct 2020 08:56

Rekonstituisani Bulovi, Bor - Crveno Drvo

Debljina Dužina Kvalitet
8-15 mm 1200 mm Polska
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Poljska, Količina: 10 - 100 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18280942 02 Oct 2020 08:56

Puno Drvo, Unutrašnje Oplate

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Mix, Tip: Unutrašnje Oplate, Količina: 10 - 300 m3 mesečno, Debljina: 6-18 mm, Širina: 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm, Dužina: 1.2 m, Kvalitet: 1
Ponuda 18308038 02 Oct 2020 08:56

Samica,, Bor - Crveno Drvo

Debljina Dužina Kvalitet
15-35 mm 100-500 cm i
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 10 - 100 m3 mesečno
Ponuda 18316412 01 Sep 2020 15:44

3-slojni Panel Za Prozorske Kapke, Sibirska Smreka

Paneli od punog drveta: 3-slojni panel za prozorske kapke, Vrsta drveta: Sibirska smreka, Sastav: D4, Debljina: 21 mm, Širina: 122 cm, Dužina: 150-400 mm
Ponuda 18299699 13 Jul 2020 09:00

Okrajčena Daska, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
2 cm 7+ cm Klase ploča WCLIB: Construction
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 10 - 3000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 50-190 cm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18299669 13 Jul 2020 08:37

Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 80-150 mm Klase ploča WCLIB: Construction
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Količina: 10 - 3000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 500-1900 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18299707 13 Jul 2020 08:35

3-slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo

Paneli od punog drveta: 3-slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 21 mm, Širina: 122 mm, Dužina: 1-4 mm
Ponuda 18310564 29 Jun 2020 14:19

Puno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Unutrašnje Oplate

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Unutrašnje Oplate, Količina: 10 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 8-15 mm, Širina: 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm, Dužina: 1200 mm, Kvalitet: A