Ponuda 18322281 01 Mar 2021 10:50

3-slojni Panel Od Punog Drveta, Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Paneli od punog drveta: 3-slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Dužina: 1-4 m
Potražnja 18334217 24 Feb 2021 16:10

Komercijala, Poljska

Tip: Posao Na Neodređeno Vreme, Funkcija: Komercijala, Polje aktivnosti: Promet drveta i drvnih prerađevina, Naziv posla: Sales Representative
Ponuda 18333682 19 Feb 2021 15:57

Polusamica, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Dužina Kvalitet
20 mm 0.5-1.90 m Polska
Tip: Polusamica, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 10 - 100 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18332513 09 Feb 2021 14:42

Rekonstituisani Bulovi, Bor - Crveno Drvo

Debljina Dužina Kvalitet
2 cm 50-190 cm A
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 1000 - 3000 m2 (sqm) Spot - 1 put
Ponuda 18331881 03 Feb 2021 14:37

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 7+ cm A
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 1000 - 3000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 50-190 cm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18330944 27 Jan 2021 08:14

Rekonstituisani Bulovi, Bor - Crveno Drvo

Debljina Dužina Kvalitet
2 mm 50-190 mm B 1
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 1000 - 3000 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18330403 22 Jan 2021 08:41

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Unutrašnje Oplate

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Unutrašnje Oplate, Količina: 1000 - 3000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 8-15 mm, Dužina: 1.20 m, Kvalitet: C16
Ponuda 18329543 15 Jan 2021 14:14

Samica,, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Dužina Kvalitet
2 cm 50-190 mm (*)cd_stressgrade_ms10
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Količina: 1000 - 3000 m3 Spot - 1 put , Širina: 8-25 cm
Ponuda 18329368 14 Jan 2021 12:31

Rekonstituisani Bulovi, Bor - Crveno Drvo

Debljina Dužina Kvalitet
2 cm 50-190 cm 0A
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Poljska, Količina: 1000 - 3000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Širina: 10+ cm
Ponuda 18280940 11 Jan 2021 10:09

Ljepljene Ploče, Blok Ploče

Tip šperploče: Ljepljene Ploče, Blok Ploče, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 10 - 300 m3 Spot - 1 put , Debljina: 21 mm, Širina: 122 cm, Dužina: 1.2-4 m, Klasa: 1
Ponuda 18291741 11 Jan 2021 10:09

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Vanjski Prijenos

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Vanjski Prijenos, Količina: 10 - 100 m3 Spot - 1 put , Debljina: 15+ mm, Širina: 8+ cm, Dužina: 0.5-4 m, Kvalitet: 1
Ponuda 18299699 11 Jan 2021 08:11

Okrajčena Daska, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
2 cm 7+ cm Klase ploča WCLIB: Construction
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 10 - 3000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 50-190 cm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18299669 11 Jan 2021 08:11

Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 80-150 mm Klase ploča WCLIB: Construction
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Količina: 10 - 3000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 500-1900 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18299707 11 Jan 2021 08:09

3-slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo

Paneli od punog drveta: 3-slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 21 mm, Širina: 122 mm, Dužina: 1-4 mm
Ponuda 18328438 05 Jan 2021 14:56

Puno Drvo, Uobičajena Crna Joha, Unutrašnje Oplate

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Uobičajena crna joha, Porijeklo: Poljska, Tip: Unutrašnje Oplate, Količina: 10 - 3000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 8-15 mm, Širina: 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm, Dužina: 1.20 m, Kvalitet: F1
Ponuda 18213078 04 Jan 2021 07:34

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Iskrčeno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
15+ mm 80+ mm Beste Qualität
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Glavna karakteristika: Iskrčeno drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 100 - 40000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 1000+ mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18291732 04 Jan 2021 07:33

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Iskrčeno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
15+ mm 8+ mm A
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Glavna karakteristika: Iskrčeno drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 10 - 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 0.5-4 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18291735 04 Jan 2021 07:33

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Iskrčeno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
15+ mm 8-25 mm BC
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Glavna karakteristika: Iskrčeno drvo, Porijeklo: Poljska, Količina: 10 - 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 0.5-4 m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18291740 04 Jan 2021 07:33

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Frontalni Namještaj

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Frontalni namještaj , Količina: 10 - 100 m3 Spot - 1 put , Debljina: 21 mm, Širina: 122 cm, Dužina: 1-4 m, Kvalitet: 1
Ponuda 18327940 29 Dec 2020 11:38

Puno Drvo S Drugim Materijalima Za Završnicu, Bor - Crveno Drvo, Unutrašnje Oplate

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Unutrašnje Oplate, Količina: 1000 - 3000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 8-15 mm, Širina: 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm, Dužina: 1.20 m, Kvalitet: High
Ponuda 18310555 28 Dec 2020 08:26

Europsko Meko Drvo (četinari), Puno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Radne Ploče - Ploče Za Stolove, Finalna upotreba: Furniture - kitchen, living room, dining room, Količina: 10 - 10 tona Spot - 1 put , Dimenzije: 21 x 1220 x 1000-4000 mm
Ponuda 18310564 28 Dec 2020 08:25

Puno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Unutrašnje Oplate

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Unutrašnje Oplate, Količina: 10 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 8-15 mm, Širina: 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm, Dužina: 1200 mm, Kvalitet: A
Ponuda 18327584 23 Dec 2020 10:13

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Unutrašnje Oplate

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Poljska, Tip: Unutrašnje Oplate, Količina: 1000 - 3000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 8-15 mm, Širina: 6; 8; 10; 12; 14; 16 cm, Dužina: 1.20 m
Ponuda 18308047 30 Nov 2020 10:17

3-slojni Panel Za Prozorske Kapke, Sibirska Jela

Paneli od punog drveta: 3-slojni panel za prozorske kapke, Vrsta drveta: Sibirska jela, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 21 mm, Širina: 122 cm, Dužina: 150-400 cm