Potražnja 18319430 30 Sep 2020 16:43

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
25+ mm 220+ mm prime
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 40 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1500+ mm
Ponuda 18308427 30 Sep 2020 15:46

Hrast, Jednoslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
140 mm 13 mm 1.2 mm
Vrsta drveta: Hrast, Tip: Jednoslojna Ploča, Količina: 500 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 500-1500 mm
Ponuda 18308435 30 Sep 2020 15:46

Crni Orah, Jednoslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
140 mm 13 mm 1.2 mm
Vrsta drveta: Crni orah, Tip: Jednoslojna Ploča, Količina: 500 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 500-1500 mm
Ponuda 18308438 30 Sep 2020 15:46

Crni Orah, Ploča Specijalne Namene

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
90 mm 15 mm 3 mm
Vrsta drveta: Crni orah, Tip: Ploča Specijalne Namene, Količina: 500 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 450 mm
Ponuda 18309256 30 Sep 2020 15:46

Hrast, Jednoslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
120 mm 13 mm 1.2 mm
Vrsta drveta: Hrast, Tip: Jednoslojna Ploča, Količina: 500 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 500-1500 mm
Ponuda 18308437 30 Sep 2020 15:46

Crni Orah, Ploča Specijalne Namene

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
90 mm 15 mm 3 mm
Vrsta drveta: Crni orah, Tip: Ploča Specijalne Namene, Količina: 500 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 500 mm
Ponuda 18308436 30 Sep 2020 15:46

Crni Orah, Jednoslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
140 mm 15 mm 3 mm
Vrsta drveta: Crni orah, Tip: Jednoslojna Ploča, Količina: 500 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 500-1500 mm
Ponuda 18308434 30 Sep 2020 15:46

Hrast, Ploča Specijalne Namene

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
115 mm 15 mm 3 mm
Vrsta drveta: Hrast, Tip: Ploča Specijalne Namene, Količina: 500 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 450 mm
Ponuda 18308433 30 Sep 2020 15:46

Hrast, Jednoslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
140 mm 15 mm 3 mm
Vrsta drveta: Hrast, Tip: Jednoslojna Ploča, Količina: 500 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 1200 mm
Ponuda 18308429 30 Sep 2020 15:46

Hrast, Jednoslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
140 mm 15 mm 3 mm
Vrsta drveta: Hrast, Tip: Jednoslojna Ploča, Količina: 500 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 1200 mm
Ponuda 18308430 30 Sep 2020 15:46

Hrast, Ploča Specijalne Namene

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
115 mm 15 mm 3 mm
Vrsta drveta: Hrast, Tip: Ploča Specijalne Namene, Količina: 500 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 580 mm
Ponuda 18308428 30 Sep 2020 15:46

Hrast, Jednoslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
140 mm 14 mm 2 mm
Vrsta drveta: Hrast, Tip: Jednoslojna Ploča, Količina: 500 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 500-1500 mm
Ponuda 18314407 30 Sep 2020 15:46

Hrast, Jednoslojna Ploča

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
160 mm 14.5 mm 2.5 mm
Vrsta drveta: Hrast, Tip: Jednoslojna Ploča, Količina: 500 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 500-1500 mm
Potražnja 18308439 05 Jun 2020 17:52

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
31 mm 160-220 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 1 20'kontejner godišnje, Dužina: 1500-2300 mm