Ponuda 18435784 14 Feb 2024 14:54

Čempres r-list clears: br. 2 clear & btr 25 mm * 100 mm * 2 m vještačko sušenje 40-500 m3 / mjesec

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 100 mm R-List Clears: Br. 2 Clear & Btr
Vrsta drveta: Čempres, Količina: 40 - 500 m3 mesečno, Dužina: 2 m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18433182 15 Jan 2024 11:16

Eucalyptus za ljuštenje a/b 50 mm 100 m3 / mjesec pošiljalac Čile

Proizvod: Za Ljuštenje, Vrsta drveta: Eucalyptus, Porijeklo: Čile, Kvalitet: a/b, Količina: 100 m3 mesečno, Prečnik: 50 mm, Dužina: 11.5 m
Ponuda 18433063 12 Jan 2024 11:33

Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci

Tip: Piljevina Iz Šume, Količina: 3000 m3 mesečno, Vrsta drveta: Eucalyptus
Ponuda 18418458 26 Dec 2023 09:41

Za Ljuštenje Eucalyptus

Proizvod: Za Ljuštenje, Vrsta drveta: Eucalyptus, Porijeklo: Južna Afrika, Kvalitet: a/b/c, Količina: 120 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 20 cm, Dužina: 2.8 m
Potražnja 18429378 20 Nov 2023 21:31

Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 100 mm tanke grede građevinske
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 10 ft, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Potražnja 18429377 20 Nov 2023 21:28

Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 100 mm tanke grede građevinske
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 10 ft, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)