Kategorija proizvoda: Pune Ploče , Nastavljene, Lijepljene Očistiti sve
Ponuda 18359633 16 Nov 2022 02:19

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12; 15; 18; 20; 22; 25; 26; 30; 33; 38; 40; 45; 50; 56; 60 mm, Širina: 300; 500; 650; 710; 810; 1100; 1220 mm, Dužina:
Ponuda 18317997 11 Nov 2022 08:48

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12; 15; 18; 24; 26; 30; 38 mm, Širina: 300; 500; 650; 710; 810; 1100; 1220; 1250 mm, Dužina: 1830; 1880; 2200; 2500; 3100; 4500 mm
Ponuda 18385056 31 Oct 2022 08:57

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 38 mm, Širina: 3650 mm, Dužina: 650 mm
Ponuda 18275867 29 Oct 2022 04:45

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12; 15; 18; 24; 26; 30; 38 mm, Širina: 650; 1220 mm, Dužina: 1880; 2200; 2440; 3100 mm
Ponuda 18386989 26 Oct 2022 03:43

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12; 15; 18; 24; 26; 30; 38 in, Širina: 300; 500; 650; 710; 810; 1100; 1220; 1250 in, Dužina: 1830; 1880; 2200; 2500; 3100; 4500 in
Ponuda 18381325 25 Oct 2022 04:29

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18; 22; 30; 33; 40; 44; 50; 56; 60; 70 mm, Širina: 650; 710; 810; 1100; 1210 mm, Dužina: 3650; 4500; 5100; 5900 mm
Ponuda 18371838 21 Oct 2022 11:03

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12; 15; 18; 22; 30; 40; 44; 51; 56; 63 mm, Širina: 650; 710; 810; 1100; 1210; 1220 mm, Dužina: 2440; 3650; 4500; 5100 mm
Ponuda 18373827 21 Oct 2022 11:02

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12; 15; 18; 24; 30; 33; 38 mm, Širina: 600; 635; 650; 910; 935; 1220 mm, Dužina: 1270; 1830; 1880; 2440; 2489; 3100; 3600 mm
Ponuda 18398601 29 Nov 2022 02:38

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12; 15; 18; 20; 22; 24; 26; 30; 33; 40; 45 mm, Širina: 200; 270; 600; 650; 1100; 1220 mm, Dužina: 2440; 3600; 4500; 5000 mm
Ponuda 18286384 28 Nov 2022 02:48

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12; 15; 18; 24; 25; 30; 33; 40 mm, Širina: 240; 290; 300; 450; 650; 1100; 1220 mm, Dužina: 2440; 3600; 4500; 5000 mm
Ponuda 18053765 09 Nov 2022 16:18

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12; 15; 18; 20; 22; 24; 26; 30; 33; 40; 45 mm, Širina: 200; 270; 600; 650; 1100; 1220 mm, Dužina: 2440; 3600; 4500; 5000 mm
Ponuda 18396786 09 Nov 2022 09:08

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12; 15; 18; 20; 22; 24; 26; 30; 33; 40; 45 mm, Širina: 200; 270; 600; 650; 1100; 1220 mm, Dužina: 2440; 3600; 4500; 5000 mm
Ponuda 18066904 09 Nov 2022 03:07

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12-56 mm, Širina: 650-1100 mm, Dužina: 2440; 3600; 4500; 5000 mm
Ponuda 18364291 08 Nov 2022 08:58

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12; 15; 18; 20; 22; 25; 26; 30; 33; 36; 38; 40; 44; 45; 50; 56; 60 mm, Širina: 300; 500; 600; 650; 710; 810; 1100;
Ponuda 18396519 08 Nov 2022 08:58

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bambus

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bambus, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18; 26; 32; 38 mm, Širina: 600; 635; 650 mm, Dužina: 1270; 1830; 1880; 2200; 2489; 2500; 3100 mm
Ponuda 18386408 31 Oct 2022 08:58

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18; 26; 32; 38 mm, Širina: 600; 650 mm, Dužina: 1830; 1880; 2200; 2500; 3100 mm
Ponuda 18395441 26 Oct 2022 10:30

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12; 15; 18; 20; 22; 24; 26; 30; 33; 40; 45 mm, Širina: 200; 270; 600; 650; 1100; 1220 mm, Dužina: 2440; 3600; 4500; 5000 mm
Ponuda 18379606 21 Oct 2022 09:58

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18-38 mm, Širina: 200-650 mm, Dužina: 800-3600 mm
Ponuda 18384897 20 Oct 2022 17:02

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 35 mm, Širina: 600 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18394698 20 Oct 2022 17:02

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18-38 mm, Širina: 200-650 mm, Dužina: 800-3600 mm
Ponuda 18378874 18 Oct 2022 03:55

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm
Ponuda 18301627 17 Oct 2022 17:05

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12; 18; 20; 22; 25; 30; 33; 40; 45; 50; 56; 60 mm, Širina: 240 - 1220 mm, Dužina: 2440 - 5900 mm
Ponuda 18375644 17 Oct 2022 17:05

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18-44 mm, Širina: 1100-1220 mm, Dužina: 2440-4500 mm
Ponuda 18384109 17 Oct 2022 09:56

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12; 15; 18; 20; 22; 26; 29; 30; 33; 40; 45; 56; 85 mm, Širina: 300; 500; 650; 710; 810; 1100; 1220; 1250 mm, Dužina: 24
Ponuda 18375642 17 Oct 2022 04:38

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 36-45 mm, Širina: 850-950 mm, Dužina: 1600-2200 mm