Potražnje Očistiti sve
Potražnja 18337728 18 Sep 2022 11:47

Okrajčena Daska, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
22; 33; 45 mm 107 mm (*)CD_GradingSof_Ro_Sawn_Timber_A
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 750 m3 mesečno, Dužina: 4000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)