Ponuda 18241446 10 May 2019 09:05

Bor - Crveno Drvo, Brodski Pod (E4E)

Vrsta/materijal : Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Tip: Brodski Pod (E4E), Količina: 300 - 3000 m3 Spot - 1 put , Širina: 98; 123; 143 mm, Dužina: 3650 mm, Debljina: 17; 21; 27 mm
Ponuda 18258492 14 Mar 2019 12:33

Kupovina, Njemačka

Tip: Posao Na Neodređeno Vreme, Funkcija: Kupovina, Polje aktivnosti: Promet drveta i drvnih prerađevina, Naziv posla: Logs purchasing Agent, Zemlja: Njemačka
Ponuda 18255678 25 Feb 2019 09:16

Kupovina, Češka Republika

Tip: Posao Na Neodređeno Vreme, Funkcija: Kupovina, Polje aktivnosti: Promet drveta i drvnih prerađevina, Naziv posla: Logs purchasing Agent , Zemlja: Češka Republika
Potražnja 18250396 18 Jan 2019 09:10

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
16 mm 87 mm 3-4
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 30-1000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 950; 1950; 2950; 3950 mm, Sušenje: Prirodno sušenje (AD)
Potražnja 18250393 18 Jan 2019 09:06

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
37 mm 87 mm 3-4
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 30-2000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 950; 1950; 2950; 3950 mm, Sušenje: Prirodno sušenje (AD)