Kategorija proizvoda: Četinari - Rezanja Očistiti sve
Ponuda 18348821 29 Sep 2022 16:18

Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
25-50 mm 100-150 mm saw falling
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 50 - 150 m3 mesečno, Dužina: 3000-6000 mm, Sušenje: 16-18%
Ponuda 18348822 29 Sep 2022 16:18

Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
25-50 mm 100-150 mm 1
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 50 - 150 m3 mesečno, Dužina: 3000-6000 mm, Sušenje: 16-18%