Ponuda 18029349 26 Dec 2020 04:00

Bukva, Hrast, Topola, 500 m3 mesečno

Vrsta drveta: Bukva, Hrast, Topola, Porijeklo: Letonija, Količina: 500 m3 mesečno, Debljina: 12-75 mm, Širina: 50-150 mm, Dužina: 800-3000 mm, Kvalitet: Izvozni kvalitet(ambalaža/palete)
Ponuda 18029350 26 Dec 2020 04:00

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, 500 m3 mesečno

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Letonija, Količina: 500 m3 mesečno, Debljina: 12-50 mm, Širina: 68-150 mm, Dužina: 800-3000 mm, Kvalitet: Izvozni kvalitet(ambalaža/palete)
Ponuda 18029352 26 Dec 2020 04:00

Bor - Crveno Drvo, Sibirski Bor, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
16; 19; 22; 30; 31; 32; 36; 38; 44; 47; 50; 75 mm 75-250 mm F sort
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sibirski bor, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Rusija, Količina: 500 m3 mesečno, Dužina: 2400-6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Potražnja 18325321 30 Nov 2020 13:14

Uobičajena Crna Joha, Breza, Aspen , 2000 m3 mesečno

Vrsta drveta: Uobičajena crna joha, Breza, Aspen (bijela topola), Količina: 2000 m3 mesečno, Debljina: 14-35 mm, Širina: 70-90 mm, Dužina: 800-1300 mm, Kvalitet: S/F (packaging grade)
Potražnja 18325319 30 Nov 2020 13:01

Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, 2000 m3 mesečno

Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 2000 m3 mesečno, Debljina: 14-16 mm, Širina: 70-95 mm, Dužina: 1000-1200 mm, Kvalitet: Izvozni kvalitet(ambalaža/palete)
Potražnja 18325317 30 Nov 2020 12:50

Okrajčena Daska, Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
16 mm 95-100 mm S/F (saw-falling)
Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 500 m3 mesečno, Dužina: 2400-6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Potražnja 18325315 30 Nov 2020 12:44

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
16 mm 75 mm Izvozni kvalitet (ambalaža i palete)
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 500 m3 mesečno, Dužina: 2400-6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Potražnja 18321057 19 Oct 2020 12:34

Jela , 1000 m3 mesečno

Vrsta drveta: Jela (Picea), Količina: 1000 m3 mesečno, Debljina: 15-20 mm, Širina: 72-100 mm, Kvalitet: SF
Potražnja 18321052 19 Oct 2020 12:20

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, 1000 m3 mesečno

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1000 m3 mesečno, Debljina: 25 mm, Širina: 100 mm, Kvalitet: SF
Ponuda 18030194 10 May 2017 04:01

Spruce/Pine

Debljina Širina Kvalitet
12 mm 120 mm 1
Vrsta drveta: Spruce/Pine, Porijeklo: Rusija, Količina: 100.0 - 150.0 m3 mesečno, Dužina: 5100 - 3600 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18029932 06 Apr 2017 04:01

Okrajčena Daska, Spruce/Pine

Debljina Širina Kvalitet
16 mm 75; 95 mm S/F (saw-falling)
Vrsta drveta: Spruce/Pine, Porijeklo: Letonija, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 150.0 - 200.0 m3 mesečno, Dužina: 2400-6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 17980192 24 Nov 2016 04:01

Bor - Crveno Drvo, Primorski Bor , Jela -Bjelo Drvo, 250 m3 mesečno

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Primorski Bor (Pinus pinaster), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Letonija, Količina: 250 m3 mesečno, Debljina: 73; 75; 78; 90 mm, Širina: 73; 75; 78; 90 mm, Dužina: 2400; 3000 mm, Kvalitet: Izvozni kvalitet(ambalaža/palete)
Ponuda 18030912 15 Oct 2016 04:06

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Primorski Bor , Sibirski Bor

Debljina Širina Kvalitet
45; 73; 38 mm 63; 70; 89; 95; 120; 145; 170; 195; 220; 245 mm according to photos
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Primorski Bor (Pinus pinaster), Sibirski bor, Porijeklo: Letonija, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 200 m3 mesečno, Dužina: 2400-6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18054133 21 Sep 2016 04:17

Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
150 mm 300 mm S/F (saw-falling)
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 5985; 4800; 2985; 2400 mm, Sušenje: Svježe rezano (zeleno)
Ponuda 18045252 18 Jul 2016 04:00

Okrajčena Daska, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
16; 19; 22; 30; 31; 32; 36; 38; 44; 47; 50; 75 mm 75-250 mm F sort
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 500 m3 mesečno, Dužina: 2400-6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)