Ponuda 18029349 27 Jun 2020 04:00

All Broad Leaved Species, 500 m3 mesečno

Vrsta drveta: All broad leaved species, Porijeklo: Letonija, Količina: 500 m3 mesečno, Debljina: 12-75 mm, Širina: 50-150 mm, Dužina: 800-3000 mm, Kvalitet: Izvozni kvalitet(ambalaža/palete)
Ponuda 18029350 27 Jun 2020 04:00

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, 500 m3 mesečno

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Letonija, Količina: 500 m3 mesečno, Debljina: 12-50 mm, Širina: 68-150 mm, Dužina: 800-3000 mm, Kvalitet: Izvozni kvalitet(ambalaža/palete)
Ponuda 18029352 27 Jun 2020 04:00

Bor - Crveno Drvo, Sibirski Bor, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
16; 19; 22; 30; 31; 32; 36; 38; 44; 47; 50; 75 mm 75-250 mm F sort
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sibirski bor, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Rusija, Količina: 500 m3 mesečno, Dužina: 2400-6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18030194 10 May 2017 04:01

Spruce/Pine

Debljina Širina Kvalitet
12 mm 120 mm 1
Vrsta drveta: Spruce/Pine, Porijeklo: Rusija, Količina: 100.0 - 150.0 m3 mesečno, Dužina: 5100 - 3600 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18029932 06 Apr 2017 04:01

Okrajčena Daska, Spruce/Pine

Debljina Širina Kvalitet
16 mm 75; 95 mm S/F (saw-falling)
Vrsta drveta: Spruce/Pine, Porijeklo: Letonija, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 150.0 - 200.0 m3 mesečno, Dužina: 2400-6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 17980192 24 Nov 2016 04:01

Spruce/Pine, 250 m3 mesečno

Vrsta drveta: Spruce/Pine, Porijeklo: Letonija, Količina: 250 m3 mesečno, Debljina: 73; 75; 78; 90 mm, Širina: 73; 75; 78; 90 mm, Dužina: 2400; 3000 mm, Kvalitet: Izvozni kvalitet(ambalaža/palete)
Ponuda 18030912 15 Oct 2016 04:06

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Primorski Bor , Sibirski Bor

Debljina Širina Kvalitet
45; 73; 38 mm 63; 70; 89; 95; 120; 145; 170; 195; 220; 245 mm according to photos
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Primorski Bor (Pinus pinaster), Sibirski bor, Porijeklo: Letonija, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 200 m3 mesečno, Dužina: 2400-6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18054133 21 Sep 2016 04:17

Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
150 mm 300 mm S/F (saw-falling)
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 5985; 4800; 2985; 2400 mm, Sušenje: Svježe rezano (zeleno)
Ponuda 18045252 18 Jul 2016 04:00

Okrajčena Daska, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
16; 19; 22; 30; 31; 32; 36; 38; 44; 47; 50; 75 mm 75-250 mm F sort
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Rusija, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 500 m3 mesečno, Dužina: 2400-6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)