Potražnja 18345789 06 May 2024 12:55

Okrajčena Daska Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
23 mm 215 mm Izvozni kvalitet (ambalaža i palete)
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 200 m3 mesečno, Dužina: 1900 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Potražnja 18181255 16 Feb 2024 08:23

Bor - Crveno Drvo, Jela-Bjelo Drvo, Jela 22-23 mm * 98-215 mm * 597-1144 mm 200 m3 / mjesec

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Jela (Abies alba), Količina: 200 m3 mesečno, Debljina: 22; 23 mm, Širina: 98; 215 mm, Dužina: 597; 744; 797; 1144 mm