Potražnje Očistiti sve
Potražnja 18386590 22 Nov 2022 10:25

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
32 mm 80; 100 mm F 1a
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 50 m3 mesečno, Dužina: 300-950; 1000-700; 800-2000; 2100-2400; 2500 mm
Potražnja 18395056 21 Oct 2022 14:50

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo Drveni Peleti CE Italija

Tip: Drveni peleti, Količina: 5 kamion mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo