Kategorija proizvoda: Pilanska Građa , Liščari (Evrope,Sjeverne Amerike) - Rezanja , ... Očistiti sve
Potražnja 18386590 22 Nov 2022 10:25

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
32 mm 80; 100 mm F 1a
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 50 m3 mesečno, Dužina: 300-950; 1000-700; 800-2000; 2100-2400; 2500 mm
Ponuda 18378931 22 Nov 2022 10:24

Okrajčena Daska, Afrormosia

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 100; 150 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Afrormosia (Assamela, Obang), Količina: 25 - 25 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1000-1500 mm
Ponuda 18397592 17 Nov 2022 16:52

Teak, Zaštitni Sloj Za Višeslojni Parket

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
126 mm 3.5 mm 3,5 mm
Vrsta drveta: Teak, Tip: Zaštitni Sloj Za Višeslojni Parket, Količina: 500 - 1500 m2 (sqm) mesečno, Dužina: 600-1500 mm
Ponuda 18395348 25 Oct 2022 09:18

Friza, Doussie

Debljina Širina Kvalitet
3.5 mm 100 mm F 1
Tip: Friza, Vrsta drveta: Doussie (Afzelia, Lingue, Apa, Chanfuta), Količina: 500 - 1500 m3 mesečno, Dužina: 600-1500 mm
Ponuda 18395347 25 Oct 2022 09:15

Teak, Zaštitni Sloj Za Višeslojni Parket

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
70 mm 10 mm 3.5 mm
Vrsta drveta: Teak, Tip: Zaštitni Sloj Za Višeslojni Parket, Količina: 500 - 1500 m2 (sqm) mesečno, Dužina: 500 mm
Ponuda 18275170 12 Oct 2022 04:00

Friza, Wenge

Debljina Širina Kvalitet
25; 33 mm 75 mm F 1
Tip: Friza, Vrsta drveta: Wenge, Količina: 3 - 18,3 m3 Spot - 1 put , Dužina: 450-600 mm
Ponuda 18392256 27 Sep 2022 09:05

Četvrtače, Teak, FSC

Debljina Širina Kvalitet
33 mm 100 mm F 1
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Teak, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 20 - 50 m3 mesečno, Dužina: 1000-1500 mm
Ponuda 18275468 24 Aug 2022 04:00

Trupce Za Četvrtače, Wenge

Proizvod: Trupce za četvrtače, Vrsta drveta: Wenge, Kvalitet: a, Količina: 1 - 19.48 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 100 mm, Dužina: 800-1200 mm
Ponuda 18329362 14 Jul 2021 10:17

Friza, Wenge

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 100 mm F 1
Tip: Friza, Vrsta drveta: Wenge, Količina: 20 - 50 m3 mesečno, Dužina: 1500 mm
Ponuda 18285122 18 Jun 2021 04:00

Wenge, Zaštitni Sloj Za Višeslojni Parket

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
75-140 mm 3-3.2 mm 3-3.2 mm
Vrsta drveta: Wenge, Tip: Zaštitni Sloj Za Višeslojni Parket, Količina: 100 - 800 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 600-1800 mm