Kategorija proizvoda: Pilanska Građa , Liščari (Evrope,Sjeverne Amerike) - Rekostituisani Bulovi , ... Samo slika Očistiti sve
Ponuda 18383403 04 Jan 2023 21:39

Samica, Afrormosia

Debljina Dužina Kvalitet
3.5 cm 1000-1500 mm AB
Tip: Samica, Vrsta drveta: Afrormosia (Assamela, Obang), Porijeklo: Kamrun, Količina: 500 - 1500 m2 (sqm) mesečno
Ponuda 18371885 22 Nov 2022 10:26

Polusamica, Doussie

Debljina Dužina Kvalitet
25 mm 600-1500 mm AB
Tip: Polusamica, Vrsta drveta: Doussie (Afzelia, Lingue, Apa, Chanfuta), Porijeklo: Kamrun, Količina: 220 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18397592 17 Nov 2022 16:52

Teak, Zaštitni Sloj Za Višeslojni Parket

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
126 mm 3.5 mm 3.5 mm
Vrsta drveta: Teak, Tip: Zaštitni Sloj Za Višeslojni Parket, Količina: 500 - 1500 m2 (sqm) mesečno, Dužina: 600-1500 mm
Ponuda 18395347 25 Oct 2022 09:15

Teak, Zaštitni Sloj Za Višeslojni Parket

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
70 mm 10 mm 3.5 mm
Vrsta drveta: Teak, Tip: Zaštitni Sloj Za Višeslojni Parket, Količina: 500 - 1500 m2 (sqm) mesečno, Dužina: 500 mm
Ponuda 18275468 24 Aug 2022 04:00

Trupce Za Četvrtače, Wenge

Proizvod: Trupce za četvrtače, Vrsta drveta: Wenge, Kvalitet: a, Količina: 1 - 19.48 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 100 mm, Dužina: 800-1200 mm
Ponuda 18285122 18 Jun 2021 04:00

Wenge, Zaštitni Sloj Za Višeslojni Parket

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
75-140 mm 3-3.2 mm 3-3.2 mm
Vrsta drveta: Wenge, Tip: Zaštitni Sloj Za Višeslojni Parket, Količina: 100 - 800 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 600-1800 mm
Ponuda 18291456 18 Jun 2021 04:00

Samica, Doussie

Debljina Dužina Kvalitet
25 mm 800-1500 mm A/B (prva)
Tip: Samica, Vrsta drveta: Doussie (Afzelia, Lingue, Apa, Chanfuta), Porijeklo: Kamrun, Količina: 50 - 100 m3 mesečno, Širina: 150 mm