Ponude Kategorija proizvoda: Pilanska Građa , Liščari (Evrope,Sjeverne Amerike) - Rezanja Samo slika Očistiti sve
Ponuda 18275170 11 Jan 2023 04:00

Friza, Wenge

Debljina Širina Kvalitet
25; 33 mm 75 mm F 1
Tip: Friza, Vrsta drveta: Wenge, Količina: 3 - 18,3 m3 Spot - 1 put , Dužina: 450-600 mm
Ponuda 18378931 22 Nov 2022 10:24

Okrajčena Daska, Afrormosia

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 100; 150 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Afrormosia (Assamela, Obang), Količina: 25 - 25 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1000-1500 mm
Ponuda 18395348 25 Oct 2022 09:18

Friza, Doussie

Debljina Širina Kvalitet
3.5 mm 100 mm F 1
Tip: Friza, Vrsta drveta: Doussie (Afzelia, Lingue, Apa, Chanfuta), Količina: 500 - 1500 m3 mesečno, Dužina: 600-1500 mm
Ponuda 18392256 27 Sep 2022 09:05

Četvrtače, Teak, FSC

Debljina Širina Kvalitet
33 mm 100 mm F 1
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Teak, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 20 - 50 m3 mesečno, Dužina: 1000-1500 mm
Ponuda 18275468 24 Aug 2022 04:00

Trupce Za Četvrtače, Wenge

Proizvod: Trupce za četvrtače, Vrsta drveta: Wenge, Kvalitet: a, Količina: 1 - 19.48 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 100 mm, Dužina: 800-1200 mm
Ponuda 18329362 14 Jul 2021 10:17

Friza, Wenge

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 100 mm F 1
Tip: Friza, Vrsta drveta: Wenge, Količina: 20 - 50 m3 mesečno, Dužina: 1500 mm