Ponuda 18437022 05 Jul 2024 15:50

0.55 mm rezano karter prirodni furnir rezanje 100-11.000 m2 / godina

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Etimoe, Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Porijeklo: Centralno-afrička Republika, Kvalitet: A(prva), Količina: 100 - 11.000 m2 (sqm) godišnje, Debljina: 0.55 mm, Dužina: 2.50; 3.00; 3.40; 3.80 m, Širina: 12+ cm
Ponuda 18442457 05 Jul 2024 15:46

0.55 mm Orah flat cut, figured prirodni furnir rezanje

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Orah, Kapacitet - rezanja: Flat cut, figured, Porijeklo: Španija, Kvalitet: AA, A; AB. WHITE, Količina: 100 - 750 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.55 mm, Dužina: 0.65 - 2.40; 2.65+ m, Širina: 17+ cm
Ponuda 18442460 05 Jul 2024 15:46

0.59 mm Maslina prirodni furnir rezanje pošiljalac Španija

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Maslina, Kapacitet - rezanja: FIGURADO Y MALLADO FIGURED AND MESHED, Porijeklo: Španija, Kvalitet: AA(extra), Količina: 1.000 - 1.100 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.59 mm, Dužina: 0.65 - 1.35 m, Širina: 17+ cm
Ponuda 18442462 05 Jul 2024 15:46

0.55 mm Bukva rezano karter prirodni furnir rezanje

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Bukva, Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Porijeklo: Rumunija, Kvalitet: A(prva), Količina: 100 - 9000 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.55 mm, Dužina: 2.65-3.30 m, Širina: 15+ cm
Ponuda 18442463 05 Jul 2024 15:46

0.55 mm Bukva prirodni furnir rezanje

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Bukva, Kapacitet - rezanja: Quarter Crown Steam, Vapor, Porijeklo: Rumunija, Kvalitet: A(prva), Količina: 100 - 7500 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.55 mm, Dužina: 2.65-3.30 m, Širina: 21+ cm
Ponuda 18442465 05 Jul 2024 15:46

0.55 mm Javor prirodni furnir rezanje

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Javor, Kapacitet - rezanja: Crown Quarter Cut, a la figura., Porijeklo: Bosna i Hercegovina, Kvalitet: A, A/B, Količina: 5000 - 5.000 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.55 mm, Dužina: 2.5+ m, Širina: 15+ cm
Ponuda 18442466 05 Jul 2024 15:46

0.55 mm Southern Yellow Pine flat cut, figured prirodni furnir rezanje mjesec

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Southern Yellow Pine, Kapacitet - rezanja: Flat cut, figured, Porijeklo: USA, Kvalitet: AA, A, A/B, Količina: 25.000 - 25.000 m3 mesečno, Debljina: 0.55 mm, Dužina: 2.25-3.00 m, Širina: 15-35 cm
Ponuda 18442456 05 Jul 2024 15:45

0.57 mm Orah kvrga prirodni furnir rezanje

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Orah, Kapacitet - rezanja: Kvrga, Porijeklo: Španija, Kvalitet: A First White, Količina: 100 - 300 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.57 mm, Dužina: 0.85-1.50 m, Širina: 20+ cm
Ponuda 18437020 01 Jul 2024 10:55

0.55 mm Eucalyptus povečalo prirodni furnir rezanje 5.000-10.000 m2 / godina pošiljalac Španija

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Eucalyptus, Kapacitet - rezanja: Povečalo, Porijeklo: Španija, Kvalitet: A(prva), Količina: 5.000 - 10.000 m2 (sqm) godišnje, Debljina: 0.55 mm, Dužina: 0.80; 2.25; 2.50; 2.70+ m, Širina: 16+ cm
Ponuda 18442094 01 Jul 2024 10:55

0.55 mm Makoré rezano karter prirodni furnir rezanje

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Makoré (Douka, Baku), Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Porijeklo: Centralno-afrička Republika, Kvalitet: Commercial/Semi-1st Quality, Količina: 100 - 3.450 m2 (sqm) godišnje, Debljina: 0.55 mm, Dužina: 2.85+ m, Širina: 15+ cm
Ponuda 18442098 01 Jul 2024 10:55

0.55 mm Aningre Bijeli(Tanganyika Nuss) rezano karter prirodni furnir rezanje

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Aningre bijeli(Tanganyika Nuss), Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Porijeklo: Centralno-afrička Republika, Kvalitet: A, AB, B., Količina: 15.000 - 15.000 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.55 mm, Dužina: 2.75-3.60 m, Širina: 15 + cm
Ponuda 18442105 01 Jul 2024 10:55

0.53 mm Mansonia rifté prirodni furnir rezanje

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Mansonia (Bete), Kapacitet - rezanja: Rifté, Porijeklo: Centralno-afrička Republika, Kvalitet: AB(prva i druga), Količina: 30.000 - 30.000 m2 (sqm) godišnje, Debljina: 0.53 mm, Dužina: 2.55+ m, Širina: 12; 15+ cm
Ponuda 18442107 01 Jul 2024 10:55

0.55 mm Afrormosia rezano karter prirodni furnir rezanje

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Afrormosia (Assamela, Obang), Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Porijeklo: Kamrun, Kvalitet: BC (backs), Količina: 100 - 1.200 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.55 mm, Dužina: 2.80-3.25 m, Širina: 10+ cm
Ponuda 18442108 01 Jul 2024 10:55

0.55 mm Padouk rezano karter prirodni furnir rezanje

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Padouk (Camwood, Barwood, Mbel, Corail), Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Porijeklo: Centralno-afrička Republika, Kvalitet: A/B , B , B/C, Količina: 100 - 15.000 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.55 mm, Dužina: 1.20+; 2.65+ m, Širina: 15+ c
Ponuda 18435507 10 Jun 2024 12:56

0.55 mm Javor rezano karter prirodni furnir rezanje 100-5.000 m2 / mjesec

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Javor, Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Porijeklo: Bosna i Hercegovina, Kvalitet: A(prva), Količina: 100 - 5.000 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.55 mm, Dužina: 2.50 - 2.90 m, Širina: 10/12 - 13 + cm
Ponuda 18431016 10 Jun 2024 12:56

0.55 mm rezano karter prirodni furnir rezanje 100-3.500 m2 / mjesec pošiljalac Španija

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Makoré (Douka, Baku), Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Porijeklo: Španija, Kvalitet: A(prva), Količina: 100 - 3.500 m2 (sqm) mesečno, Debljina: 0.55 mm, Dužina: 2.65- 2.80 m, Širina: 14-17+ cm
Potražnja 18423912 10 Jun 2024 12:55

Za Rezanje (Furnira) N'téné

Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: N'téné (Bengi, Anzem), Količina: 90-100 m3 mesečno, Prečnik: 90+ cm, Dužina: 9-12 m
Potražnja 18436152 19 Feb 2024 17:26

Bubinga za rezanje rezani furnir 95+ cm m3 / mjesec

Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Bubinga (Kevazingo, Akume), Porijeklo: Gabon, Količina: 50.0 - 75.0 m3 mesečno, Prečnik: 95+ cm, Dužina: 9-12 m
Potražnja 18436151 19 Feb 2024 17:23

Zingana za rezanje rezani furnir 80+ cm 75 m3 / mjesec

Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Zingana (Zebrano, Zebrawood, Allen ele), Količina: 75 m3 mesečno, Prečnik: 80+ cm, Dužina: 9-12 m
Potražnja 18406555 19 Feb 2024 17:17

Za Rezanje (Furnira) Amphimas Ferrugineus CE

Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Amphimas ferrugineus, Porijeklo: Kamrun, Količina: 50-75 m3 mesečno, Prečnik: 90+ cm, Dužina: 9-12 m