Kategorija proizvoda: Trupaca Od Mekog Drveta Očistiti sve
Potražnja 18344656 08 Jul 2021 05:41

Mljevenje,Sitnjenje, Duglazija

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Duglazija, Količina: 8000+ m3 Spot - 1 put , Prečnik: 300 mm, Dužina: 3900; 5900 mm, Kvalitet: CF+; CF-