Ponuda 18302059 09 Mar 2021 11:01

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Makedonija, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 19-20; 26-27; 30-32; 40-43 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 2500 mm
Ponuda 18306890 09 Mar 2021 11:01

Bukva, Ljušteno

Vrsta drveta: Bukva, Kapacitet - rezanja: Ljušteno, Debljina: 1-2 mm
Ponuda 17924500 09 Mar 2021 11:00

Bukva, Ljušteno

Vrsta drveta: Bukva, Kapacitet - rezanja: Ljušteno, Porijeklo: Makedonija, Debljina: 0.6-2 mm, Dužina: 2370 mm
Ponuda 17924501 09 Mar 2021 11:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Orah

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Orah, Porijeklo: Makedonija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 19-20; 26-27; 30-32; 40-43 mm, Širina: 1-1200 mm, Dužina: 5000 mm
Ponuda 18302015 09 Mar 2021 11:00

Četvrtače, Orah

Debljina Širina Kvalitet
26; 32; 38; 46; 50 mm 50; 40 mm A/B
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Orah, Količina: 10 - 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500 mm
Ponuda 18302018 09 Mar 2021 10:59

Četvrtače, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
22; 26 mm 22; 26 mm A
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 30 - 60 m3 Spot - 1 put , Dužina: 250; 300; 350; 450; 600; 750 mm
Ponuda 18302020 09 Mar 2021 10:59

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Makedonija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 19-20; 26-27; 30-32; 40-43 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 5000 mm
Ponuda 18302118 09 Mar 2021 10:59

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
26; 32; 50 mm 80+ mm A, A/B, B
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 30 - 120 m3 Spot - 1 put , Dužina: 350-3000 mm
Ponuda 18302134 09 Mar 2021 10:59

Evropski Lišćari, Puno Drvo, Bukva

Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Makedonija, Tip: Nastavljeni Dijelovi, Finalna upotreba: Beech Elements For Finger-Jointed Panels, Količina: 30 - 3000 m3 mesečno, Dimenzije: 26; 30; 32 x 40; 50 x 200; 250; 300; 350; 400 mm, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: A, B
Ponuda 18275767 09 Mar 2021 10:59

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
26; 32; 38; 50; 60 mm 80; 100+ mm A, B, C
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 30 - 300 m3 mesečno, Dužina: 350-3000 mm