Kategorija proizvoda: Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci , Strojevi Za Obradu Drveta Očistiti sve
Ponuda 18383479 01 Jul 2024 08:06

Chippers And Chipping Mills Vecoplan Polovna

Katalog: Chippers and chipping mills, Marka: Vecoplan, Godina proizvodnje: 1998, Stanje dobra: Polovna
Ponuda 18312001 01 Jul 2024 08:03

Sušač (Komora Za Sušenje) Lignomat Polovna

Katalog: Sušač (Komora Za Sušenje), Marka: Lignomat, Stanje dobra: Polovna
Ponuda 18382833 23 Jun 2024 16:17

Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci

Tip: Korišćeno Drvo, Količina: - - - m3 mesečno, Vrsta drveta: Bukva, Hrast
Ponuda 18437443 05 Mar 2024 10:54

Kružna Testera (Dvostruka I Višestruka) PAUL Polovna

Katalog: Kružna Testera (Dvostruka I Višestruka), Marka: PAUL, Model: K34V/1000, Godina proizvodnje: 2007, Stanje dobra: Polovna
Ponuda 18437442 05 Mar 2024 10:36

Mašina Za Spajanje Komada Drveta GreCon Dimter Polovna

Katalog: Mašina Za Spajanje Komada Drveta, Marka: GreCon Dimter, Model: CONTI A-12/6100, Godina proizvodnje: 2000, Stanje dobra: Polovna
Ponuda 18437441 05 Mar 2024 10:19

Kružna Testera (Za Optimizaciju) PAUL Polovna

Katalog: Kružna Testera (Za Optimizaciju), Marka: PAUL, Model: 11 MKL, Godina proizvodnje: 2001, Stanje dobra: Polovna
Ponuda 18318298 05 Mar 2024 05:03

Kružna Testera (Za Optimizaciju) PAUL Polovna

Katalog: Kružna Testera (Za Optimizaciju), Marka: PAUL, Model: 18KE, Godina proizvodnje: 1999, Stanje dobra: Polovna
Ponuda 18436974 28 Feb 2024 11:22

Kružna Testera (Za Optimizaciju) GreCon Dimter Polovna

Katalog: Kružna Testera (Za Optimizaciju), Marka: GreCon Dimter, Model: OPTICUT 704, Godina proizvodnje: 2007, Stanje dobra: Polovna
Ponuda 18436969 28 Feb 2024 11:00

Kružna Testera (Dvostruka I Višestruka) RAIMANN Polovna

Katalog: Kružna Testera (Dvostruka I Višestruka), Marka: RAIMANN, Model: KS 230, Godina proizvodnje: 1991, Stanje dobra: Polovna
Ponuda 18236608 29 Jan 2024 13:11

Mašina Za Spajanje Komada Drveta MK Impianti Polovna

Katalog: Mašina Za Spajanje Komada Drveta, Marka: MK Impianti, Model: EGP 13.25, Godina proizvodnje: 1995, Stanje dobra: Polovna
Ponuda 18236619 29 Jan 2024 13:11

Uređaj Za Pakovanje I Svezivanje Comil Polovna

Katalog: Uređaj Za Pakovanje I Svezivanje, Marka: Comil, Godina proizvodnje: 1997, Stanje dobra: Polovna
Ponuda 18266707 29 Jan 2024 13:11

Kružna Testera (Za Optimizaciju) GreCon Dimter Polovna

Katalog: Kružna Testera (Za Optimizaciju), Marka: GreCon Dimter, Model: 304/1, Godina proizvodnje: 1998, Stanje dobra: Polovna
Ponuda 18266708 29 Jan 2024 13:11

Višelisni Cirkular RAIMANN Polovna

Katalog: Višelisni Cirkular, Marka: RAIMANN, Model: KS 310 BV, Godina proizvodnje: 1998, Stanje dobra: Polovna
Ponuda 18236605 29 Jan 2024 13:02

Circular Saws For Veneer Packs NEVA Polovna

Katalog: Circular saws for veneer packs, Marka: NEVA , Model: TR88A, Godina proizvodnje: 1995, Stanje dobra: Polovna