Kategorija proizvoda: Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci , Liščari (Evrope,Sjeverne Amerike) - Rezanja Očistiti sve
Ponuda 18382833 28 Dec 2022 14:03

Bukva, Hrast Korišćeno Drvo Rumunija

Tip: Korišćeno Drvo, Količina: - - - m3 mesečno, Vrsta drveta: Bukva, Hrast
Ponuda 18167827 29 Nov 2022 13:02

Okrajčena Daska, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
80-110 mm - A
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: - - - m3 Spot - 1 put , Dužina: 2200-2900 mm
Ponuda 18053265 13 Dec 2016 11:15

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 150 + mm AB
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 200 m3 mesečno, Dužina: 2.2 + m