Ponuda 18291932 02 Mar 2021 04:00

Proizvodnja, Francuska

Tip: Posao Na Neodređeno Vreme, Funkcija: Proizvodnja, Polje aktivnosti: Pilana, Naziv posla: scieur de tête
Ponuda 18291751 02 Mar 2021 04:00

Douglas , Velika Jela , Jela -Bjelo Drvo, 35 - 700 m3 mesečno

Vrsta drveta: Douglas (Pseudotsuga), Velika jela (Abies Grandis), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 35 - 700 m3 mesečno, Debljina: 15+ mm, Širina: 70+ mm, Dužina: 800-4000 mm, Kvalitet: 3A, Certifikati: PEFC/FFC
Ponuda 18304435 30 Jan 2021 04:00

Okrajčena Daska, Hrast, PEFC

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 100+ mm toutes qualités
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: PEFC, Količina: 22 - 100 m3 mesečno, Dužina: 2000 mm
Ponuda 18292153 09 Jan 2021 04:00

Douglas , Jela , Jela -Bjelo Drvo, 35 - 700 m3 mesečno

Vrsta drveta: Douglas (Pseudotsuga), Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 35 - 700 m3 mesečno, Debljina: 15+ mm, Širina: 70+ mm, Dužina: 800-4000 mm, Kvalitet: 3A, Certifikati: PEFC/FFC
Ponuda 18291750 01 Jan 2021 04:00

Traverse, Hrast, PEFC

Debljina Širina Kvalitet
100 mm 200 mm A, AB, B
Tip: Traverse, Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: PEFC, Količina: 23 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2400 mm
Ponuda 18291758 01 Jan 2021 04:00

Samica,, Kesten, Hrast, Bukva, PEFC/FFC

Debljina Dužina Kvalitet
27+ mm 2000+ mm à la demande
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Kesten, Hrast, Bukva, Količina: 22 - 440 m3 mesečno