Ponuda 18273824 28 Jan 2021 18:39

Samica,, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
26 mm 2500-5100 mm Parquet
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Francuska, Količina: 35 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18273772 28 Jan 2021 18:38

Rekonstituisani Bulovi, Smeđi Jasen, Bijeli Jasen

Debljina Dužina Kvalitet
26; 30; 32; 35; 38; 50; 52; 54; 65; 80 mm 3000-5000 mm AB
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Smeđi jasen, Bijeli jasen, Porijeklo: Francuska, Količina: 50 - 150 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18273768 28 Jan 2021 18:38

Rekonstituisani Bulovi, Gorski Javor

Debljina Dužina Kvalitet
30; 35; 50; 65 mm 3000-5000 mm AB-BC
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Gorski javor, Porijeklo: Francuska, Količina: 50 - 100 m3 Spot - 1 put
Potražnja 18307973 30 Nov 2020 10:14

Douglas , Brodski Pod (E2E)

Vrsta/materijal : Douglas (Pseudotsuga), Tip: Brodski Pod (E2E), Količina: 35 m3 Spot - 1 put , Širina: 140; 145 mm, Dužina: 4; 5 m, Debljina: 26; 27; 28 mm
Potražnja 18319192 28 Sep 2020 16:51

Za Rezanje, Brijest

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Brijest, Kvalitet: a/b, Količina: 50 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 40+ cm, Dužina: 2.50 m