Potražnja 18326581 03 Dec 2022 14:06

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18.5; 25.5 mm, Širina: 1210 mm, Dužina: 3100 mm
Ponuda 18357355 08 Nov 2022 09:21

Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
82; 75 mm 82; 135 mm (*)CD_GradingSof_Ro_Sawn_Timber_B
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 55 m3 Spot - 1 put , Dužina: 700 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18396281 03 Nov 2022 14:07

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18; 20 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 2500 mm
Potražnja 18392630 30 Sep 2022 06:35

Četvrtače, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 50; 60; 70 mm AB;BC
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 200-500 mm
Potražnja 18372002 12 Sep 2022 16:15

Četvrtače, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
25; 32; 38; 50 mm 50; 60 mm ab
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 50 m3 mesečno, Dužina: 250-450 mm
Potražnja 18155097 06 Sep 2022 13:55

Četvrtače, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 50/60/70 mm F 2X
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 200-520 mm