Ponuda 18248314 15 Feb 2021 20:15

Garapa , Termički Obrađeno, Brodski Pod (E4E)

Vrsta/materijal : Garapa (Grapia), Glavna karakteristika: Termički obrađeno, Porijeklo: Brazil, Region: Acre, Tip: Brodski Pod (E4E), Količina: 24 - 120 m3 mesečno, Širina: 145; 140; 120; 100; 90 mm, Dužina: 2100 - 6100 mm, Debljina: 19; 20; 21; 25 mm, Kvalitet: Premium A grade
Ponuda 18323496 15 Feb 2021 20:15

Itauba, Brodski Pod (E4E)

Vrsta/materijal : Itauba, Porijeklo: Brazil, Region: Mato Grosso, Tip: Brodski Pod (E4E), Količina: 23 - 168 m3 Spot - 1 put , Širina: 105 mm, Dužina: 910 - 2743 mm, Debljina: 21 mm, Kvalitet: Premium A grade
Ponuda 18248311 15 Feb 2021 20:15

Cumaru , Brodski Pod (E4E)

Vrsta/materijal : Cumaru (Almendrillo, Shihuahuaco), Glavna karakteristika: COC IBAMA Certified, Porijeklo: Brazil, Region: Acre , Tip: Brodski Pod (E4E), Količina: 24 - 120 m3 mesečno, Širina: 90; 100; 120; 140; 145 mm, Dužina: 2100 - 6100 mm, Debljina: 19; 21; 25 mm, Kvalitet: A grade
Ponuda 18048151 15 Feb 2021 20:15

Ipe , Brodski Pod (E4E)

Vrsta/materijal : Ipe (Lapacho), Glavna karakteristika: COC, Porijeklo: Brazil, Region: Mato Grosso, Tip: Brodski Pod (E4E), Količina: 250 m3 mesečno, Širina: 90-145 mm, Dužina: 2130 - 6010 mm, Debljina: 19 - 25 mm, Kvalitet: Premium Grade
Ponuda 18262772 15 Feb 2021 20:15

Friza, Ipe , PEFC

Debljina Širina Kvalitet
25 - 38 mm 120 - 140 - 245 mm Prva (I :80% / II:20%)
Tip: Friza, Vrsta drveta: Ipe (Lapacho), Glavna karakteristika: PEFC, Količina: 24 - 349,85 m3 Spot - 1 put , Dužina: 700 - 5000 mm
Ponuda 18262756 15 Feb 2021 20:15

Ipe , Termički Obrađeno, Zaštitni Sloj Za Višeslojni Parket

Širina Debljina Debljina potrošnog sloja (površinski sloj)
125 mm 15,3 mm 3 mm
Vrsta drveta: Ipe (Lapacho), Glavna karakteristika: Termički obrađeno, Tip: Zaštitni Sloj Za Višeslojni Parket, Količina: 1392,6 - 5148 m2 (sqm) Spot - 1 put , Dužina: 310 - 2110 mm
Ponuda 18048149 15 Feb 2021 20:15

Brodski Pod (E4E)

Vrsta/materijal : Tigerwood - Muiracatiara, Porijeklo: Brazil, Region: Acre, Tip: Brodski Pod (E4E), Količina: 180 m3 mesečno, Širina: 140 - 145 mm, Dužina: 2130 - 6010 mm, Debljina: 19; 21; 25 mm, Kvalitet: Premium Grade
Ponuda 18048881 04 Feb 2021 12:02

Ipe , Vrtne Drvene Ploče

Tip masivnog drveta: Južnoameričko tvrdo drvo (liščari), Vrsta drveta: Ipe (Lapacho), Porijeklo: Brazil, Tip: Vrtne Drvene Ploče, Količina: 3 40'kontejner mesečno
Ponuda 18048749 31 Jan 2021 12:53

Itauba, Brodski Pod (E4E)

Vrsta/materijal : Itauba, Glavna karakteristika: Chain of Custody, Tip: Brodski Pod (E4E), Količina: 420 m3 mesečno, Širina: 100; 120; 140; 145; 160 mm, Dužina: 2100 - 6000 mm, Debljina: 19; 20; 21; 38; 50; 65; 75; 90 mm, Kvalitet: A grade