Ponuda 18317339 18 May 2021 10:14

Samica,, Smeđi Jasen, PEFC/FSC

Debljina Dužina Kvalitet
32; 40; 50; 60 mm 2.50; 3.00; 3.50; 4.00; 4.50; 5.00 m ABC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Smeđi jasen, Porijeklo: Njemačka, Količina: 30 - 250 m3 mesečno
Ponuda 18334383 18 May 2021 10:13

Samica,, Jela -Bjelo Drvo, Bor - Crveno Drvo, PEFC/FSC

Debljina Dužina Kvalitet
50; 60; 70; 80 mm 4000-5000 mm AB
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Njemačka, Količina: 5 - 100 m3 Spot - 1 put
Potražnja 18289645 18 May 2021 10:13

Komercijalno Posredništvo, Vijetnam

Tip: Komercijalno Posredništvo, Zemlja: Vijetnam
Ponuda 18275809 18 May 2021 10:13

Samica,, Bukva, PEFC/FSC

Debljina Dužina Kvalitet
32; 38; 45; 50; 60; 70; 80; 100 mm 2.5; 3.00; 4.00; 4.50 m B/C
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Njemačka, Količina: 30 - 200 m3 mesečno
Potražnja 18322242 29 Apr 2021 11:26

Za Rezanje, Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 3000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 24+ mm, Dužina: 3000+ mm, Kvalitet: Beetle wood, pallet wood