Potražnja 18307011 09 Jun 2020 09:03

Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
22 mm 275 mm iii/iv
Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1 kamion mesečno, Dužina: 4550 mm, Sušenje: Svježe rezano (zeleno)
Potražnja 18307012 09 Jun 2020 09:03

Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
22 mm 185 mm iii/iv
Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1 kamion mesečno, Dužina: 5000 mm, Sušenje: Svježe rezano (zeleno)
Potražnja 18307016 25 May 2020 11:39

Jela -Bjelo Drvo, Bor - Crveno Drvo, Jela

Debljina Širina Kvalitet
22 mm 75 mm iii/iv
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Abies alba), Količina: 1 kamion mesečno, Dužina: 4550; 5100; 5000 mm, Sušenje: Svježe rezano (zeleno)
Ponuda 18272676 26 Apr 2020 04:00

Evro Paleta - EPAL, Za Recikliranje - Za Popravku

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 1 - 2 kamion mesečno, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm