Kategorija proizvoda: Liščari (Evrope,Sjeverne Amerike) - Rekostituisani Bulovi Tip: Rekonstituisani Bulovi Očistiti sve
Ponuda 18381070 15 Dec 2022 04:00

Rekonstituisani Bulovi, Tilia

Debljina Dužina Kvalitet
120 mm 2500-4350 mm AD
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Tilia (drvo zelenog limuna), Količina: 1 - 9,6 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18381063 15 Dec 2022 04:00

Rekonstituisani Bulovi, Bijeli Jasen

Debljina Dužina Kvalitet
80 mm 3900-4900 mm KD
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Količina: 1 - 4.44 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18381060 15 Dec 2022 04:00

Rekonstituisani Bulovi, Crna Trešnja

Debljina Dužina Kvalitet
65 mm 3000-4750 mm KD
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Crna trešnja, Količina: 1 - 3,32 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18381061 15 Dec 2022 04:00

Rekonstituisani Bulovi, Bijeli Jasen

Debljina Dužina Kvalitet
52 mm 4100-4300 mm KD
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Količina: 1 - 1,28 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18381059 15 Dec 2022 04:00

Rekonstituisani Bulovi, Crna Trešnja

Debljina Dužina Kvalitet
52 mm 3000-4900 mm KD
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Crna trešnja, Količina: 1 - 19,86 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18381055 15 Dec 2022 04:00

Rekonstituisani Bulovi, Crna Trešnja

Debljina Dužina Kvalitet
35 mm 2500-4200 mm KD
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Crna trešnja, Količina: 1 - 4,72 m3 Spot - 1 put