Kategorija proizvoda: Lamibois - LVL Vrsta drveta: Topola Očistiti sve
Ponuda 18317730 31 Jan 2023 04:00

WADA, Topola

Marka: WADA, Vrsta drveta: Topola, Količina: 20000 - 5000 m3 mesečno, Debljina greda: 11-150 mm, Širina greda: 10-1220 mm, Dužina greda: 100-8000 mm
Ponuda 18398612 02 Dec 2022 12:23

WADA, Topola

Marka: WADA, Vrsta drveta: Topola, Količina: 22 - 3000 m3 mesečno, Debljina greda: 20; 22; 25 mm, Dužina greda: 1000-4000 mm
Ponuda 18341001 11 Nov 2022 04:00

WADA, Topola

Marka: WADA, Vrsta drveta: Topola, Količina: 20000 - 30000 m3 mesečno, Debljina greda: 25-60 mm, Širina greda: 25-1220 mm, Dužina greda: 100-4000 mm, Ljepilo: Tip 2 (EN 301)
Ponuda 18342257 16 Aug 2022 12:06

WADA, Topola

Marka: WADA, Vrsta drveta: Topola, Količina: 2000 - 5000 m3 mesečno, Debljina greda: 10-150 mm, Širina greda: 12-1220 mm, Dužina greda: 100-8000 mm
Ponuda 18325055 12 Aug 2022 12:26

WADA, Topola

Marka: WADA, Vrsta drveta: Topola, Količina: 3 - 5000 m3 Spot - 1 put , Debljina greda: 8-20 mm, Dužina greda: 2050 mm
Ponuda 18342253 12 Aug 2022 11:29

WADA, Topola

Marka: WADA, Vrsta drveta: Topola, Količina: 5 - 5000 m3 Spot - 1 put , Debljina greda: 9-150 mm, Širina greda: 10-1220 mm, Dužina greda: 100-8000 mm