Proizvodi
Ponuda #18411969 Tue Jul 16 10:29:11 CEST 2024

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast
Ponuda #18432075 Tue Jul 16 10:29:05 CEST 2024

Bijeli jasen #1 common 50 mm * 120-400 mm * 2100-4100 mm okrajčena daska vještačko sušenje 30-90 m3 / spot pošiljalac Srbija

Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Glavna karakteristika: FSC
Ponuda #18385807 Mon Jul 08 11:02:47 CEST 2024

Smeđi Jasen 26 mm * 65-130 mm * 600-3600 mm friza vještačko sušenje 30-90 m3 / mjesec pošiljalac Srbija

Tip: Friza, Vrsta drveta: Smeđi jasen, Količina: 30 - 90 m3 mesečno
Ponuda #18447625 Thu Jul 04 09:21:14 CEST 2024

Hrast 50 mm * 120+ mm * 2100+ mm okrajčena daska vještačko sušenje 30-120 m3 / mjesec

Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: FSC
Ponuda #18447623 Thu Jul 04 09:14:42 CEST 2024

Hrast I 26 mm * 250-400 mm * 1200-3500 mm okrajčena daska vještačko sušenje 20-60 m3 / mjesec

Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: FSC
Ponuda #18416761 Mon Jun 10 14:46:32 CEST 2024

Okrajčena Daska Topola Klon L214 FSC

Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Topola klon l214, Glavna karakteristika: FSC
Ponuda #18412980 Mon Jun 10 14:45:48 CEST 2024

Friza Bijeli Jasen

Tip: Friza, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Količina: 30 - 30 m3 Spot - 1 put
Ponuda #18441807 Fri Apr 26 09:41:12 CEST 2024

Hrast 50 mm * 120+ mm * 600-2000 mm okrajčena daska vještačko sušenje 30-60 m3 / mjesec

Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: FSC
Ponuda #18439635 Fri Mar 29 11:44:03 CET 2024

Hrast 50 mm * 50 mm * 250-500 mm četvrtače vještačko sušenje 29-58 m3 / mjesec

Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: FSC
Ponuda #18435772 Wed Feb 14 12:29:54 CET 2024

Hrast samica 25-50 mm * 2000+ mm svježe rezano 20-80 m3 / mjesec

Tip: Samica, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 20 - 80 m3 mesečno
Ponuda #18435299 Wed Feb 07 12:15:14 CET 2024

Hrast 25 mm * 50 mm * 250-400 mm friza vještačko sušenje 28-56 m3 / spot - 1 put

Tip: Friza, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 28 - 56 m3 Spot - 1 put

Podaci o kompaniji

Osnovna djelatnost: Pilana lišćara
N° TVA: 103039937
Bruto-promet: 500 000-5 000 000 EUR (Euro)
Uposlenici: 101-200
Datum kreiranja: 2007
Član od: 17/08/2005