Podaci o kompaniji

Osnovna djelatnost: Uvoznik drveta
N° TVA: BE453421748
Uposlenici: 1-5
Datum kreiranja: 1994
Član od: 09/04/2020