High quality wood drying service using the latest technology

Proizvodi
Ponuda #18322570 Mon Jul 01 12:30:08 CEST 2024

Kd Usluge, Hrvatska

Tip: Kd Usluge, Zemlja: Hrvatska

Podaci o kompaniji

Osnovna djelatnost: Način sušenja
N° TVA: 05553965505
Uposlenici: 6-10
Datum kreiranja: 17.11.2009
Član od: 16/08/2018