Proizvodi
Ponuda #18443915 Wed Jul 10 13:29:13 CEST 2024

Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci

Tip: Drvni Opiljci, Količina: 30 m3 mesečno, Vrsta drveta: Hrast
Potražnja #18438507 Wed Jul 10 13:29:03 CEST 2024

Hrast 3/4 fn čiste strane okrajčena daska 28-45 mm * 140 mm * 2500 mm vještačko sušenje 75 m3 / mjesec

Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 75 m3 mesečno
Potražnja #18427393 Wed Jul 10 13:28:52 CEST 2024

Okrajčena Daska Cembran Pine, Swiss Pine -

Vrsta drveta: Cembran Pine, Swiss Pine - (Pinus cembra), Tip: Okrajčena Daska
Ponuda #18422462 Wed Jul 10 13:28:41 CEST 2024

Friza Hrast

Tip: Friza, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 1 - 10000 m2 (sqm) mesečno
Ponuda #18419018 Wed Jul 10 13:28:30 CEST 2024

Bijeli Jasen, Bukva, Hrast

Vrsta drveta: Bijeli jasen, Bukva, Hrast, Tip: Veneer Lamellas
Ponuda #18422237 Wed Jul 10 13:28:20 CEST 2024

Usluge Testerisanja, Njemačka

Tip: Usluge Testerisanja, Zemlja: Njemačka, Region: Europa
Ponuda #18350835 Wed Jul 10 13:28:10 CEST 2024

Njemačka

Tip: Kapparbeiten / Fehler auskappen, Zemlja: Njemačka, Region: Sachsen
Ponuda #18350838 Wed Jul 10 13:27:58 CEST 2024

Usluge Testerisanja, Njemačka

Tip: Usluge Testerisanja, Zemlja: Njemačka, Region: Sachsen
Ponuda #18351078 Wed Jul 10 13:27:47 CEST 2024

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Smeđi Jasen, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta
Ponuda #18417844 Wed Jul 10 13:27:32 CEST 2024

Hrast, Podovi Od Punog Drveta S4S Lamele

Vrsta drveta: Hrast, Tip: Podovi Od Punog Drveta S4S Lamele

Podaci o kompaniji

Osnovna djelatnost: Proizvođač rezanog furnira
N° TVA: DE171190691
Uposlenici: 1-5
Datum kreiranja: 1995
Član od: 28/12/2015