Proizvodi
Ponuda #18387047 Thu Nov 10 06:57:01 CET 2022

Uobičajena Crna Joha, Breza, Aspen Piljevina Iz Pilane Letonija

Tip: Piljevina Iz Pilane, Količina: 20 - 10000 m3 Spot - 1 put
Ponuda #18387048 Thu Nov 10 06:57:01 CET 2022

No title

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo
Ponuda #18387050 Thu Nov 10 06:57:01 CET 2022

Slamarica, Bilo Koji

Tip: Slamarica, Količina: 700 - 20000 pieces mesečno
Ponuda #18387051 Thu Nov 10 06:57:01 CET 2022

Slamarica, Bilo Koji

Tip: Slamarica, Količina: 700 - 20000 pieces mesečno

Podaci o kompaniji

Osnovna djelatnost: Proizvođač paleta
N° TVA: LV-45403022180
Uposlenici: 11-20
Datum kreiranja: 2008
Član od: 11/09/2009