Proizvodi
Potražnja #18307973 Mon Nov 30 10:14:35 CET 2020

Douglas , Brodski Pod (E2E)

Vrsta/materijal : Douglas (Pseudotsuga), Tip: Brodski Pod (E2E)
Ponuda #18273768 Sat Nov 28 10:12:16 CET 2020

Rekonstituisani Bulovi, Gorski Javor

Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Gorski javor, Porijeklo: Francuska
Ponuda #18273816 Sat Nov 28 10:12:04 CET 2020

Samica,, Smeđi Jasen, Bijeli Jasen

Tip: Samica,, Vrsta drveta: Smeđi jasen, Bijeli jasen, Porijeklo: Francuska
Ponuda #18273822 Sat Nov 28 10:11:50 CET 2020

Rekonstituisani Bulovi, Orah

Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Orah, Porijeklo: Francuska
Ponuda #18273827 Sat Nov 28 10:11:34 CET 2020

Rekonstituisani Bulovi, Hrast

Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Francuska
Ponuda #18273772 Sat Nov 28 10:11:22 CET 2020

Rekonstituisani Bulovi, Smeđi Jasen, Bijeli Jasen

Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Smeđi jasen, Bijeli jasen
Ponuda #18273824 Sat Nov 28 10:11:06 CET 2020

Samica,, Hrast

Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Francuska
Potražnja #18319192 Mon Sep 28 16:51:04 CEST 2020

Za Rezanje, Brijest

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Brijest, Kvalitet: a/b

Kontakti

******, SARL ECO BOIS
G-din Roland Nussbaumer
(*)cd_positionincompany_manager
Jezici
Français , Deutsch , Engleski (United States)

Podaci o kompaniji

Osnovna djelatnost: Pilana lišćara
N° TVA: FR79414658500
Uposlenici: 1-5
Datum kreiranja: 02-12-1997
Član od: 16/02/2009