Proizvodi
Potražnja #18198054 Mon Jun 06 10:09:55 CEST 2022

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Primorski Bor , Jela -Bjelo Drvo

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo

Podaci o kompaniji

Osnovna djelatnost: Proizvođač paleta
N° TVA: 500174598
Bruto-promet: 10 000 000-50 000 000 EUR (Euro)
Uposlenici: 101-200
Datum kreiranja: 1952
Član od: 04/01/2016