Proizvodi
Potražnja #18166073 Tue Nov 02 21:12:37 CET 2021

Bor - Crveno Drvo, Primorski Bor , Jela -Bjelo Drvo, 800-1000 m3 mesečno

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo
Potražnja #18266173 Tue Nov 02 21:12:34 CET 2021

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, 800-1000 m3 mesečno

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo
Potražnja #18198054 Tue Nov 02 21:12:29 CET 2021

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Primorski Bor , Jela -Bjelo Drvo

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo

Kontakti

******, Madeca
G-din João Verdasca
(*)cd_positionincompany_ceo
Jezici
Engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo) , Español
******, Madeca
G-din Joaquim Verdasca
(*)cd_positionincompany_ceo
Jezici
Engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo)
******, Madeca
G-din Paulo Verdasca
(*)cd_positionincompany_ceo
Jezici
Engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo)
******, Madeca
G-din Rui Vieira
Upravni partner
Jezici
Português
******, Madeca
G-din Francisco Verdasca
Vlasnik
Jezici
Português , Engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo)

Podaci o kompaniji

Osnovna djelatnost: Proizvođač paleta
N° TVA: 500174598
Bruto-promet: 10 000 000-50 000 000 EUR (Euro)
Uposlenici: 101-200
Datum kreiranja: 1952
Član od: 04/01/2016