Podaci o kompaniji

Osnovna djelatnost: Pilana četinara
N° TVA: B09281510
Uposlenici: 11-20
Datum kreiranja: 1994
Član od: 19/01/2006