Proizvodi
Ponuda #18414144 Wed Jun 12 12:39:54 CEST 2024

Stubovi Bor - Crveno Drvo

Proizvod: Stubovi, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo
Ponuda #18318927 Wed Jun 12 12:39:40 CEST 2024

Stabla Bor - Crveno Drvo FSC

Proizvod: Stabla, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo
Ponuda #18444258 Mon May 27 14:16:32 CEST 2024

Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Porijeklo: Poljska
Ponuda #18372901 Mon Apr 29 09:16:19 CEST 2024

A1 Bor - Crveno Drvo drveni peleti sa vreće od 15 kg 1 kamion / spot

Tip: Drveni peleti, Količina: 1 kamion Spot - 1 put
Ponuda #18427606 Fri Apr 26 04:00:39 CEST 2024

Stubovi Bagrem

Proizvod: Stubovi, Vrsta drveta: Bagrem, Kvalitet: as shown in the picture

Podaci o kompaniji

Osnovna djelatnost: Građevinski proizvodi na veliko
N° TVA: 953-150-93-56
Uposlenici: 1-5
Član od: 29/08/2019