Podaci o kompaniji

Osnovna djelatnost: Broker / trgovac
N° TVA: FR 00 512 936 675
Bruto-promet: 5 000 000-10 000 000 EUR (Euro)
Uposlenici: 1-5
Datum kreiranja: 2009
Član od: 15/10/2009