Proizvodi
Ponuda #18447320 Mon Jul 01 15:24:48 CEST 2024

Bor - Crveno Drvo stabla 40-140 mm 1+ kamion / spot

Proizvod: Stabla, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo
Ponuda #18445544 Tue Jun 11 16:17:21 CEST 2024

Podeljen Bukva drva za potpalu 1+ kamion / spot

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 1+ kamion Spot - 1 put
Ponuda #18429829 Wed Jun 05 10:16:37 CEST 2024

Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci

Tip: Briketi od tresata, Količina: 1+ m3 Spot - 1 put
Ponuda #18248193 Fri May 10 04:00:39 CEST 2024

Bor - Crveno Drvo, Jela-Bjelo Drvo 3a 22 mm * 98-143 mm * 800-1200 mm prosušeno 100-500 m3 / mjesec

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo
Ponuda #18427861 Wed May 08 16:43:40 CEST 2024

Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 1 - 3 tona Spot - 1 put
Ponuda #18423002 Tue Mar 05 15:27:46 CET 2024

Podeljen Grab, Hrast, Smeđi Jasen drva za potpalu 1+ tona / spot - 1 put

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 1+ tona Spot - 1 put
Ponuda #18437217 Fri Mar 01 17:59:26 CET 2024

A1 Hrast drveni briketi sa vreće od 10 kg 1+ kamion / spot

Tip: Drveni briketi, Količina: 1+ kamion Spot - 1 put , Vrsta drveta: Hrast
Ponuda #18436371 Wed Feb 21 17:06:07 CET 2024

A1 Breza drveni briketi sa vreće od 10 kg 1+-20 kamion / spot

Tip: Drveni briketi, Količina: 1+ - 20 kamion Spot - 1 put , Vrsta drveta: Breza
Ponuda #18436372 Wed Feb 21 17:06:07 CET 2024

A1 Hrast drveni briketi sa vreće od 10 kg 1+-20 kamion / spot

Tip: Drveni briketi, Količina: 1+ - 20 kamion Spot - 1 put , Vrsta drveta: Hrast
Ponuda #18421643 Fri Feb 09 09:34:39 CET 2024

Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci

Tip: Drveni peleti, Količina: 23.1 - 578 tona Spot - 1 put
Ponuda #18421660 Fri Feb 09 09:34:39 CET 2024

Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci

Tip: Drveni peleti, Količina: 1+ tona Spot - 1 put
Ponuda #18421665 Fri Feb 09 09:34:39 CET 2024

Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci

Tip: Drveni peleti, Količina: 1+ tona Spot - 1 put

Podaci o kompaniji

Osnovna djelatnost: Proizvođači drvenih peleta
N° TVA: LT 100011722614
Uposlenici: 6-10
Datum kreiranja: 2018
Član od: 07/08/2023