Proizvodi
Ponuda #18283899 Thu Dec 22 13:33:09 CET 2022

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast
Ponuda #18293089 Thu Dec 22 13:32:38 CET 2022

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast
Ponuda #18281800 Thu Dec 22 13:32:22 CET 2022

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva
Ponuda #18247849 Thu Dec 22 13:22:34 CET 2022

Okrajčena Daska, Bukva, FSC

Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Glavna karakteristika: FSC
Ponuda #18281873 Thu Dec 22 13:04:16 CET 2022

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva
Ponuda #18153536 Fri Oct 21 10:11:38 CEST 2022

Bukva ploče, 19; 27; 40; 45 mm

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva

Podaci o kompaniji

N° TVA: 218107540008
Bruto-promet: 500 000-5 000 000 EUR (Euro)
Uposlenici: 21-50
Datum kreiranja: 1998
Član od: 29/01/2009