Oglašavajte se na Fordaqu

Oglašavajte se na Fordaqu - To je najisplatljivije sredstvo oglašavanja

  • Stupite u kontakt sa trendseterima drvne industrije širom sveta.
  • Fordaq vam omogućava pristup najvećoj bazi ključnih trendsetera drvne industrije. Naši čitaoci su aktivni u celoj paleti šumarske i drvne industrije u 191 zemalja.

Reklamne rješenja

FORDAQovi predstavnici Vama na usluzi