Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci

Vrsta drveta: Bukva , Primorski Bor (Pinus pinaster) Vlažnost: sušeno na vazduhu 24 meseca Očistiti sve
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju