Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci Piljevina Od Korišćenog Drveta

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta Očistiti sve
Ponuda 847516 14 Sep 2018 03:56

Jela -Bjelo Drvo Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Porijeklo: Rumunija, Količina: 2000 tona mesečno, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Rumunija
Stopa odgovora:
Visoko
EXW , Rumunija
Potražnja 18231579 29 Aug 2018 10:56

Piljevina Od Korišćenog Drveta Njemačka

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Količina: 200 m3 Spot - 1 put
Njemačka
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18206603 29 Aug 2018 14:38

Jabuka, Kruška, Vrba Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Količina: 10 - 100 m3 mesečno, Vrsta drveta: Jabuka, Kruška, Vrba
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
EXW , Rumunija
Ponuda 18229400 20 Aug 2018 06:35

Bukva Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Porijeklo: Rumunija, Količina: 300 - 350 m3 mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Visoko
EXW , Rumunija
Ponuda 18183764 06 Sep 2018 16:15

Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Količina: -- - -- tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: --
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Ponuda 18014748 04 Sep 2018 06:25

Jela -Bjelo Drvo Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Porijeklo: Rumunija, Količina: - tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
EXW , Rumunija
Potražnja 18034145 15 Aug 2018 09:45

Jela , Ariš , Jela -Bjelo Drvo Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Količina: 10 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Ariš (Larix spp.), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Rumunija
Stopa odgovora:
Visoko
Ponuda 18230132 16 Aug 2018 15:02

Jela , Jela -Bjelo Drvo Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Količina: - - - m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18061936 15 Aug 2018 09:46

Douglas , Jela , Kavkaske Jele - Kavkaski Jela Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Količina: 125 tona mesečno, Vrsta drveta: Douglas (Pseudotsuga), Jela (Abies alba), Kavkaske jele - Kavkaski jela
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18204666 16 Aug 2018 08:31

Grab, Bukva Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Količina: 10 - 3000 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Grab, Bukva
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18197733 08 Aug 2018 05:59

Bukva Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Količina: 60 - 65 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
EXW , Rumunija
Ponuda 18153066 21 Aug 2018 08:15

Jela , Jela -Bjelo Drvo Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Porijeklo: Rumunija, Količina: - tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Ponuda 18009524 12 Aug 2018 06:07

All Coniferous Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Porijeklo: Rumunija, Količina: 250 tona mesečno, Vrsta drveta: All coniferous
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Potražnja 18187064 30 Jul 2018 16:12

Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Količina: 4320 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: --
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18228803 04 Aug 2018 06:06

Vrba Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Porijeklo: Rumunija, Količina: 50 tona mesečno, Vrsta drveta: Vrba
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18201629 26 Jul 2018 07:08

Bukva, Vrba, Bagrem Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Količina: 10-20 m3 mesečno, Vrsta drveta: Bukva, Vrba, Bagrem
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Potražnja 18139500 24 Jul 2018 04:58

Hrast Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Količina: 1000 tona mesečno, Vrsta drveta: Hrast
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 17998841 30 Jul 2018 04:50

Bukva Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Porijeklo: Rumunija, Količina: - tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18059348 27 Jul 2018 11:34

All Species Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Količina: 500 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: All species
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18223682 09 Jul 2018 08:07

Piljevina Od Korišćenog Drveta Indija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Količina: 1 - 15 - 20 tona mesečno, Vrsta drveta: MIx.
Indija
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18200058 15 Jul 2018 06:49

Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Količina: 200 m3 mesečno, Vrsta drveta: --
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18170458 12 Aug 2018 05:20

Bukva Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Količina: 200 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Potražnja 18223885 10 Jul 2018 08:06

Uobičajena Crna Joha, Javor, Bukva Piljevina Od Korišćenog Drveta Rumunija

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Količina: 6.000 tona godišnje, Vrsta drveta: Uobičajena crna joha, Javor, Bukva
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18188022 09 Jul 2018 12:05

Bukva Piljevina Od Korišćenog Drveta Njemačka

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Količina: 200 - 15000 m3 godišnje, Vrsta drveta: Bukva
Njemačka
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18222372 27 Jun 2018 14:48

Bor - Crveno Drvo Piljevina Od Korišćenog Drveta Bugarska

Tip: Piljevina Od Korišćenog Drveta, Količina: 1000 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo
Bugarska
Stopa odgovora:
Nisko
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju