Aktivno podudaranje

Usluga Aktivno podudaranje vam omogućuje da dođete do tvrtki s nedavnim aktivnostima na vašem području pretraživanja. Ova je usluga dostupna samo za članove Zlato i Platinum.

Provjerite listu svih opcija
Trenutno kupuje:
 • Cembran Pine, Swiss Pine - (Pinus cembra) 20 mm x 9-23 cm x 4 m Vještačko sušenje (KD)
 • Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo 22 mm x 88-145 mm x 800-1200 mm
 • Jela (Picea abies)-Bjelo drvo 17-23 mm x 74-155 mm x 1.2-2.2 m C Vještačko sušenje (KD)
Trenutno kupuje:
 • Samica, Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Europski crni bor (Pinus negra), Kalifornijski bor 25-50+ mm x 25-50+ mm x 3000 mm AB
 • Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo 21 mm x 120; 185; 235 mm x 4000 mm AB Vještačko sušenje (KD)
 • Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo Termički obrađeno Okrajčena Daska 32 mm x 150 mm x 4.00; 5.00 mm Vještačko sušenje (KD) od Poljska
Trenutno kupuje:
 • Drveni peleti Ariš (Larix spp.), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
 • Drveni peleti Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo
 • Drveni peleti Jela (Picea abies)-Bjelo drvo od Austrija
Trenutno kupuje:
 • Jela (Picea) Okrajčena Daska 20-200 mm x 100-200 mm x 3000-4000 mm Klasa šare: A Grade Prirodno sušenje (AD) od Turska
 • Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo Okrajčena Daska 50; 100 mm x 100; 150; 200 mm x 6000 mm Svježe rezano (zeleno) od Belarus
 • Jela (Picea abies)-Bjelo drvo 5 mm x 80 mm x 120 mm C16 Svježe rezano (zeleno)
Trenutno kupuje:
 • Drveni peleti Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo od Ukrajina
 • Drveni peleti Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo od Ukrajina
 • Drveni peleti Hrast od Španija
Trenutno kupuje:
 • Okrajčena Daska Bukva 50 mm x 140-550 mm x 3000-3200 mm F 1
 • Okrajčena Daska Bukva FSC 50 mm x 100+ mm x 400 - 3000 mm
 • Vlaknaste Ploče Srednje Gustine -MDF 2 - 37 mm x 1220 - 1250 mm x 2440 - 2500 mm 550 - 700 kg/m4 Grade A
Trenutno kupuje:
 • Evro Paleta - EPAL Europski crni bor (Pinus negra) 144 mm 800 mm x 1200 mm
 • Slamarica 144 mm 1200 mm x 800 mm
 • Slamarica Jela (Abies alba), Kalifornijski bor, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo 90 -150 mm 600 - 1600 mm x 800 - 4000 mm
Trenutno kupuje:
 • Za Rezanje Hrast a/b/c 30; 40+ cm x 3 - 11.5 m od Francuska
 • Za Rezanje Bukva rezanje I / II /III klasa A/B/C 40+ cm x 3+ m od Francuska
 • Za Rezanje Hrast a/b 50+ cm x 3+ m
Trenutno kupuje:
 • Trešnja, Orah, Hrast Parket Sa Perima I Utorima -- mm x -- mm x --- mm -- od Rumunija
 • Hrast, Orah 680 mm x 680 mm
 • Mljevenje,Sitnjenje Jela (Picea abies)-Bjelo drvo 50+ mm x 2000 + mm ABC, B, C
Trenutno kupuje:
 • 1 slojni panel od punog drveta Bukva Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) 40 mm x 1200 mm x 4300 mm
 • 1 slojni panel od punog drveta Bijeli jasen, Bukva, Hrast Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) 15; 18; 22; 25; 30; 40; 50 mm x 300-1200 mm x 500-5000 mm od Kina
 • 1 slojni panel od punog drveta Bukva, Hrast Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) 40 mm x 600 mm x 5000 mm
Trenutno kupuje:
 • Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo Okrajčena Daska 39.1 mm x 234 mm x 4000 mm Klase ploča WCLIB: Construction Vještačko sušenje (KD)
 • Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo Termički obrađeno Okrajčena Daska 16; 20; 22; 30; 38; 40; 50 mm x 70-200 mm x 800-6000 mm 1 Svježe rezano (zeleno) od Belarus
 • Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo 22-75 mm x 100-150 mm x 4,6 m Svježe rezano (zeleno)
Trenutno kupuje:
 • Drvo Za Potpalu Jela (Abies alba)
 • Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Bukva, Grab, Hrast
 • Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Breza od Ukrajina
Trenutno kupuje:
 • Rekonstituisani Bulovi Bukva 18 mm x 2400-3200 mm B 1
 • Rekonstituisani Bulovi Bukva 32 mm x 2000-3000 mm od Poljska
 • Rekonstituisani Bulovi Bukva 32 mm x 2000-3000 mm od Poljska
Trenutno kupuje:
 • Za Rezanje Douglas (Pseudotsuga), Ariš (Larix spp.), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo 12-40 cm x 5.9; 11.8 m A,B,C od Francuska
 • Kesten Parket Sa Perima I Utorima 23 mm x 10.5; 12.5; 14.5; 16.5 cm x 0.50-160 cm a
 • Breza Parket Sa Perima I Utorima 22 mm x 68 mm x 400-1800 mm prime and rustic
Trenutno kupuje:
 • Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Bukva, Grab od Ukrajina
 • Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Bukva, Grab od Ukrajina
 • Drveni briketi Breza, Hrast
Trenutno kupuje:
 • Četvrtače Bijeli jasen 27 mm x 55/65 mm x 270/320/370/420 mm
 • Okrajčena Daska Bijeli jasen FSC 30 - 54 mm x +100 mm x 2000; 3500 mm F 1
 • Okrajčena Daska Hrast 50, 28 mm x 10+ cm x 1.8+ m
Trenutno kupuje:
 • Za Rezanje 16+ cm x 4.0; 2.4; 2.0 m
 • Za Rezanje Čempres 30+ cm x 240 cm A
 • Za Rezanje Bijeli jasen a/b/c 30/40 cm x 3-6 m od Francuska
Trenutno kupuje:
 • Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo Okrajčena Daska 16-50 mm x 70-150 mm x 1000-6000 mm 1 Svježe rezano (zeleno)
 • Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo Okrajčena Daska 25-100 mm x 70-200 mm x 3000-6000 mm Prosušeno(KD 18-20%) od Rusija
 • Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Ariš (Larix spp.), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo Okrajčena Daska 22-200 mm x 22-200 mm x 1200-6000 mm 1 Svježe rezano (zeleno) od Belarus
Trenutno kupuje:
 • Za Rezanje Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sibirska smreka 25+ cm x 11.5 m ABC
 • Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo 16 mm x 75 mm x 1200-6000 mm 1 Prosušeno(KD 18-20%)
 • Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo Termički obrađeno Okrajčena Daska 16; 22; 25; 36; 47; 50 mm x 75; 100; 125; 150; 200 mm x 3000; 3300; 3600; 3900; 4200; 4500; 4800; 5100; 5400; 5700; 6000 mm Vještačko sušenje (KD) od Rusija
Trenutno kupuje:
 • Polusamica Bukva 28; 35; 44; 54 mm x 1100; 1600; 2100; 2600; 3100 mm
 • Okrajčena Daska Bukva 52; 65 mm x 150+ mm x 2200-4600 mm
 • Četvrtače Bukva 50 mm x 50 mm x 300-1000 mm
Trenutno kupuje:
 • Samica, Bukva 25; 32; 38; 40; 45; 50 mm x 2.0-3.10 m
 • Samica, Bijeli jasen 26/30/32 mm x 2.1+ mm
 • Samica, Bukva 22/26/32 mm x 2.1+ mm
Trenutno kupuje:
 • Drveni peleti Jela (Abies), Ariš (Larix), Jela (Picea) od Rusija
 • Drveni peleti Jela (Abies), Ariš (Larix), Jela (Picea) od Rusija
 • Drveni briketi Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo od Rusija
Trenutno kupuje:
 • Evro Paleta - EPAL Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo 143 mm 1200 mm x 800 mm
 • Samica, Turski hrast (hrast cer) 27, 50 mm x 15+ cm x 2,2+ m
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi Bukva FSC 200+ mm x 100+ mm x 5000 mm
Trenutno kupuje:
 • Friza Hrast 30 mm x 30 mm x 300 / 500 / 800 / 1000 mm
 • Friza Hrast 30 mm x 30 mm x 300 / 500 / 800 / 1000 mm
 • Hrast Podovi Od Punog Drveta Ivični Parket 15 mm x 90; 130; 150 mm x 300-1200 mm PRIME/NATUR
Trenutno kupuje:
 • Za Rezanje Tilia (drvo zelenog limuna) a 20+ cm x 2.10+ m od Hrvatska
 • Za Rezanje Bor (Pinus sylvestris) - 300+ mm x 2.8; 3.8; 5.8 m ABC
 • Za Rezanje Bukva a/b/c 40+ cm x 3+ m