Trupaca Od Mekog Drveta

Proizvod: Stabla , Mljevenje,Sitnjenje Očistiti sve
Ponuda 18262477 12 Jul 2021 11:30

Stabla, Bor - Crveno Drvo

Proizvod: Stabla, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Belarus, Količina: 30 - 15000 m3 mesečno, Prečnik: 3-32 cm, Dužina: 0.30 - 6 m, Kvalitet: Fresh ou AUTOCLAVE III - IV
Francuska
Stopa odgovora:
Srednje
Inkoterm: FCA , Belarus
Potražnja 18342267 29 Jun 2021 17:21

Mljevenje,Sitnjenje, Jela -Bjelo Drvo

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 20+ mm, Dužina: 11.8 m, Kvalitet: B C D
Kaminholzhandel Jochen Sibbing
Njemačka (Ahaus-Wessum)
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18336523 29 Jun 2021 17:21

Mljevenje,Sitnjenje, Bor - Crveno Drvo

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Njemačka, Količina: 178,41 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 14+ cm, Dužina: 5.1 m, Kvalitet: ABC
Kaminholzhandel Jochen Sibbing
Njemačka (Ahaus-Wessum)
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 17956715 15 Jul 2021 15:03

Stabla, Jela , Jela -Bjelo Drvo, Bor - Crveno Drvo

Proizvod: Stabla, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rumunija, Količina: - - - komada Spot - 1 put , Prečnik: 15+ mm, Dužina: 2-14 m, Kvalitet: AB
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Potražnja 18348497 07 Jul 2021 08:56

Mljevenje,Sitnjenje, Jela -Bjelo Drvo

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 2000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 25+ mm, Dužina: 11.5+0.3 m, Kvalitet: ABC
Shanghai Senyuan Co.,Ltd
Kina (Jiangqiao Town, Jiading District)
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18336493 25 Jun 2021 10:04

Mljevenje,Sitnjenje, Kalifornijski Bor

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Kalifornijski bor, Porijeklo: Australija, Količina: 1 40'kontejner Spot - 1 put , Prečnik: 12-40 cm, Dužina: 5.2 m, Kvalitet: European Norm A, K, MP
Norwood USA
Hong Kong (Hong Kong Central )
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18349613 19 Jul 2021 11:23

Mljevenje,Sitnjenje, Jela -Bjelo Drvo

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 10000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 25+ mm, Dužina: 5.8; 11.5 m, Kvalitet: ABC
淘木(苏州) 信息技术有限公司
Kina (苏州)
Stopa odgovora:
Visoko
Potražnja 18234288 26 Jul 2021 10:52

Stabla, Bor - Crveno Drvo

Proizvod: Stabla, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 180 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 10; 12 cm, Dužina: 4500; 5000 mm, Kvalitet: A/B
IBP
Poljska (Poznań)
Stopa odgovora:
Visoko
Ponuda 18263166 01 Jul 2021 04:00

Stabla, Douglas , Bor - Crveno Drvo, PEFC/FSC

Proizvod: Stabla, Vrsta drveta: Douglas (Pseudotsuga), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Njemačka, Količina: 50-500 m3 godišnje, Prečnik: 30-50 mm, Dužina: 2.5-12 m, Kvalitet: ABCD
Njemačka
Stopa odgovora:
Nisko
Potražnja 18347809 01 Jul 2021 01:28

Mljevenje,Sitnjenje, Bor - Crveno Drvo

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 300 m3 godišnje, Prečnik: 20 + cm, Dužina: 4 - 18 m, Kvalitet: ABC
Alžir
Stopa odgovora:
Visoko
Potražnja 18334243 29 Jun 2021 17:21

Mljevenje,Sitnjenje, Jela -Bjelo Drvo

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Njemačka, Količina: 500-3000 m3 mesečno, Prečnik: 15+ cm, Dužina: 5.9 - 11.8 m, Kvalitet: B C D
Kaminholzhandel Jochen Sibbing
Njemačka (Ahaus-Wessum)
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18348707 09 Jul 2021 11:00

Mljevenje,Sitnjenje, Jela -Bjelo Drvo

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Francuska, Količina: 1000 - 5000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 24+ cm, Dužina: 11.8 m, Kvalitet: ABC
Njemačka
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18299642 18 Jun 2021 04:00

Mljevenje,Sitnjenje, Bor Elliotis , Bor -

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Bor Elliotis (Pinus Elliotis), Bor (Pinus sylvestris) -, Porijeklo: Brazil, Količina: 15.000 - 30.000 tona mesečno, Prečnik: 140 - 300+ mm, Dužina: 3.9; 5.9 m, Kvalitet: ABC
Brazil
Stopa odgovora:
Visoko
Inkoterm: FOB , Brazil
Potražnja 18346190 16 Jun 2021 17:57

Mljevenje,Sitnjenje, Bor - Crveno Drvo

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 520 m3 godišnje, Prečnik: 25 + mm, Dužina: 2100+ mm, Kvalitet: A B
Poljska
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18346696 21 Jun 2021 13:55

Stabla, Bor - Crveno Drvo

Proizvod: Stabla, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 1+ - 20+ m3 mesečno, Prečnik: 5-14 cm, Dužina: 1-4 m, Kvalitet: raw standard
Belarus
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18344721 02 Jun 2021 10:41

Mljevenje,Sitnjenje, Jela -Bjelo Drvo

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 100000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 25 mm, Dužina: 11.5 m, Kvalitet: ABC
淘木(苏州) 信息技术有限公司
Kina (苏州)
Stopa odgovora:
Visoko
Ponuda 18284144 07 Jun 2021 11:12

Stabla, Jela -Bjelo Drvo

Proizvod: Stabla, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Belarus, Količina: 250+ m3 mesečno, Prečnik: 60-140 mm, Dužina: 1.2-2.4 m, Kvalitet: 1
Letonija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18308238 05 Jun 2021 04:00

Mljevenje,Sitnjenje, Jela , Jela -Bjelo Drvo

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Rumunija, Količina: 500 - 3000 m3 mesečno, Prečnik: 40+ cm, Dužina: 3.8; 5.8; 11.5 m, Kvalitet: ABC
AK Timber LLC
Belarus (Bloomingdale )
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18345068 05 Jun 2021 08:19

Mljevenje,Sitnjenje, Douglas , Jela , Bor - Crveno Drvo

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Douglas (Pseudotsuga), Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 15000 m3 mesečno, Prečnik: 20 mm, Dužina: 390+ mm, Kvalitet: any
Indija
Stopa odgovora:
Srednje
Inkoterm: FOB
Ponuda 18277889 22 May 2021 04:00

Mljevenje,Sitnjenje, Jela -Bjelo Drvo

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 500 - 10000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 20+ cm, Dužina: 5.7; 11.6 m, Kvalitet: ABC
Daniellia klainei
Stopa odgovora:
Visoko
Ponuda 18345603 10 Jun 2021 15:14

Stabla, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Proizvod: Stabla, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 500 m3 mesečno, Prečnik: 100 mm, Dužina: 2400 mm
Litvanija
Stopa odgovora:
Nisko
Potražnja 18300739 19 May 2021 14:12

Mljevenje,Sitnjenje, Jela -Bjelo Drvo

Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 2000 ft3 Spot - 1 put , Prečnik: 20+ cm, Dužina: 3.9; 5.8 m, Kvalitet: ABC
JSC "Litwest lumber"
Litvanija (Klaipeda)
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18193894 19 May 2021 04:00

Stabla, Bor - Crveno Drvo

Proizvod: Stabla, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Austrija, Količina: 1 - 500 m3 mesečno, Prečnik: 4-20 cm, Dužina: 50-600 cm, Kvalitet: A/B
Austrija
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18341072 26 Apr 2021 10:43

Stabla, Bor - Crveno Drvo

Proizvod: Stabla, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 300 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 60; 70; 80; 100 mm, Dužina: 1500 mm, Kvalitet: C16
Latvia Timber International
Letonija (Limbazi)
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18341418 28 Apr 2021 10:17

Stabla, Bor - Crveno Drvo

Proizvod: Stabla, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rusija, Količina: 50 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 75-100 mm, Dužina: 1-6 m, Kvalitet: А
Terminal Vyatka LLC
Rusija (Kirov)
Stopa odgovora:
Srednje
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju