Tvrtke Kipar

Državi: Kipar , Portugal Broj uposlenih: 6-10 Očistiti sve
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Prodavač / distributer strojeva za obradu drveta
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Izrađivac kabineta, stolarija za namještaj
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Druga glavna aktivnost
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Pilana lišćara
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Broker / trgovac
 Stopa odgovora:
Visoko
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Sajmovi - Organizator konferencija
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Proizvođači ogrjevnih drva
 Stopa odgovora:
Visoko
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Broker / trgovac
  • ISO (9000 ou 14001)
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Uvoznik trupaca
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Broker / trgovac
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Uvoznik drveta
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Prodajna agencija, distribucija itd.
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Izvođači / Graditelji
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Proizvođač rezanog furnira
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Uvoznik drveta
  • PEFC FSC
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Proizvođač drvenih briketa
 Stopa odgovora:
Srednje
F3F
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Veleprodaja drvena građa
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Broker / trgovac
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Veleprodaja drvena građa
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Parketi, proizvođači parketa
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Proizvođač drvenih čipova
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Prodavač namještaja
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Proizvođači ambalaže za hranu
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Drvene kuće, proizvođači brvnara
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Uvoznik drveta
 Stopa odgovora:
Nisko