Prodavač Parketa Tvrtke

Aktivnosti: Prodavač parketa Očistiti sve
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Veleprodaja drvena građa , Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 501-1000 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Supermarket i hipermarket , Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Proizvođači drvenih peleta , Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Pilana četinara , Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 201-500 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Veleprodaja drvena građa , Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 1-5 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Izvođači / Graditelji , Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Srednje
 • Aktivnostima :
  Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 51-100 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Pilana četinara , Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Nisko
 • Aktivnostima :
  Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Nisko
 • Aktivnostima :
  Proizvođači brodskog poda , Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Srednje
 • Aktivnostima :
  Druga glavna aktivnost , Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Visoko
 • 11-20 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 11-20 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Proizvođač paleta , Prodavač parketa
  • ISO (9000 ou 14001) ISPM 15
 Stopa odgovora:
Nisko
 • Aktivnostima :
  Proizvođači kuhinje , Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 1-5 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 1-5 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Srednje
 • Aktivnostima :
  Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Veleprodaja drvena građa , Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 11-20 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Veleprodaja drvena građa , Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 1-5 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Srednje
 • Aktivnostima :
  Prodavač parketa
 Stopa odgovora:
Nisko