Činkapin Farges Zadruga Vlasnika Šuma Tvrtke

Vrste: Činkapin (Farges) Aktivnosti: Zadruga vlasnika šuma Očistiti sve
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Uvoznik drveta , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Proizvođači drvenih peleta , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • Aktivnostima :
  Vlasnici šume , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Inspekcija kvaliteta - gradiranje drva , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Visoko
 • 201-500 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko