Doussie Afzelia, Lingue, Apa, Chanfuta Zadruga Vlasnika Šuma Tvrtke

Vrste: Doussie (Afzelia, Lingue, Apa, Chanfuta) Aktivnosti: Zadruga vlasnika šuma Očistiti sve
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Uvoznik drveta , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Proizvođači drvenih peleta , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 1-5 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Broker / trgovac , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 11-20 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Trgovac drveta , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Šumski sakupljač - izvođač radova sječa , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Visoko
 • 201-500 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko